سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1✅تمرین تقلید کردن صدای اشیاء صداساز.
چند وسیله صداساز به کودکتان داده و خودتان نیز ازهر کدام یکی داشته باشید.یک مانع کوچک بین خودتان و او قرار دهید.کودک باید باشنیدن هر صدا تشخیص دهد کدام بوده و آن را تکرار کند.

2✅ با کمک نوار صداهای محیطی را( ابزار؛مشاغل؛وسایل خانه و یا بیرون ) راضبط کرده .تصویر هر کدام را آماده کرده و به کودک آموزش دهید ک تشخیص دهد هر صدا مربوط به کدام تصویر هست.
این مورد میتواند برای کودکان کاشت حلزون ک در مراحل انتهایی توانبخشی هستند نیز مفید باشد.

3✅ بازی هایی ک با قطع و وصل شدن صدا و و حرکات بدنی همراه با قطع و وصل صدا همراه هستند.
میتوانید از زدن ضربه روی میز نیز استفاده کنید.

4✅ استفاده از اسباب بازی هایی ک یک صدا را ضبط کرده و ان رابار ها و بارها تکرار میکنند.به این ترتیب کودک میتواند صدای خود را و یا صدای ضبط شده شما را بشنود و آن را تکرار نماید.

5✅کاهش صداهای محیطی خانه هنگام انجام تمارین و برای تمرکز بیشتر کودک روی هر صدا

شاید موضوعات زیر هم مورد علاقه شما باشند:

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)