سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

-تصحیح دیکته توسط دانش آموزان.
-انجام ماز (تقویت دقت-هماهنگی چشم ودست-تقویت املا و خواندن و ریاضی)
-پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر(دقت بینایی)
-تقویت ادراک نقش از زمینه(تقویت دقت و ادراک)
-د ور کلمه صحیح خط بکشد ( تقویت دقت-ادراک)
-تماشای توپ آویزان از سقف(تقویت دقت)
-بازی بادارت (دقت-هماهنگی چشم و دست)
-تقویت حرکات چشم- 2تصویر به آزمودنی نشان داده شده بعد 3تصویرسپس تصاویر را بردارید تا کودک بیان کند چه دیده است؟(حافظه بینایی)
-بازی حلقه پرتاب (تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست)
-نقطه گذاری متن(دقت)
-رنگ آمیزی(هماهنگی چشم و دست-دقت)
-بازیهای فکری(دقت-ادراک-حافظه)
-مینی بسکتبال(دقت-هماهنگی چشم و دست)
-بازی هوشیار
– تمرینات سرکش گذاری-نقطه گذاری-تشدید گذاری-دندانه گذاری(تقویت دقت-تقویت املا و خواندن)
-آموزش حروف استثناء-با نمونه و تکرار و تمرین
-استفاده از کارتهای کلمات مشکل(دقت-حافظه)
-کامل کردن کلمات ناقص(دقت-حافظه-ادراک)
-پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه غلط(دقت-ادراک)

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)