سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

26 نمونه تکالیف املایی

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، ویادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام ورزند ،و ازطریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به دانستن و توانایی تبدیل کنند .

تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید باهدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد .

✅تکالیف خانه ،ابزاری کارآمد برای یادگیری هستند ،و زمان یادگیری را برای دانش آموزان افزایش میدهد .معلم باید دانش آموزان را از چگونگی انجام تکالیف خود ،آگاه سازد و دانش اموزان در مقابل آن چه انجام داده اند پاسخ گو باشند .معلمان با بررسی تکالیف به اطلاعات روشنگر و تازه ای دست می یابند و بهتر می توانند مشکلات یادگیری دانش آموزان را برطرف نمایند .

۱.? ده کلمه بنویس که در آخر (ــــه ) غیر ملفوظ داشته باشد .

۲. ?در کلمات زیر ،کدام حرف در دیگر کلمات وجود ندارد .

سار – تار – بار – کار

۳. ?کلمه های زیر را با هم مقایسه کن .

خار ، خوار مداد ، مدادها سیاه ، سفید

۴.?با چه کلمه های تازه ای از طریق رادیو و تلویزیون آشنا شده ای ، و حالا می توانی آن ها را بنویسی ؟

۵.? ده کلمه بنویس که از دو کلمه تشکیل شده اند .

۶. ?در کدام یک از کلمات زیر ،حرف ( ی ) صدای ( آ ) می دهد ؟ دور آن خط بکش .

تهرانی – مردی – ایرانی – آسمانی – موسی – مرتضی – سرخی

۷. ?ده کلمه بنویس که در آن ها حرف ( ل ) به کار رفته باشد .

۸.? در کلمات زیر حرف مشترک را مشخص کن .

مادر ، میوه ، مغز

۱۰?. تعداد نقطه های هر کلمه را بنویس .

شانه – شیر خشمگین – کتاب – اندیشه – دانشگاه – پروردگار

۱۱?. بیست کلمه بنویس که در آن ها یکی از حروف ( ز ، ظ ، ض ) به کار رفته باشد .

۱۲. ?هر کدام از کلمه های زیر، از چند حرف ساخته شده است ؟

ایران ، خربزه ، دانشمند ، تلاش ، سلسله ، اندیشمند

۱۳?.ده کلمه بنویس که حروف آن ها به هم نچسبیده باشد .

۱۴. ?پنج کلمه بنویس که در اول ، وسط و آخر صدای مشترک داشته باشند .

۱۵. ?ده کلمه بنویس که در آن ( ـــعـــ ) به کار رفته باشد .

۱۶. ?ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ( ر ) باشد .

۱۷?. جدول زیر را کامل کن . برای هر کدام ، پنج مورد بنویس .

گل شهر شغل وسیله منزل دانشمند ورزش

۱۸.? ده کلمه بنویس که اولین حرف آن ( س ) باشد .

۱۹. ?در درس علوم ، تعلیمات اجتماعی و … با چه کلمه های تازه ای آشنا شده ای ؟ آن ها را بنویس .

۲۰.? تعداد دندانه های هر کلمه را بنویس .

سایبان ، سرسره ، سارا ، صابون ، باران و …

۲۱.?چند ترکیب بنویس که در آن ها کلمه ی ( خاک ) به کار رفته باشد .

۲۲?.ده کلمه هم آغاز ( اول آن ها هم صدا باشد ) و هم پایان ( پایان آن ها هم صدا باشد ) بنویس .

۲۳?.از درس های خوانده شده ، بیست کلمه بنویس که با هم خوانده می شوند ، مانند : بیدار بود ،

شهر زیبا ، آسمان پر ستاره ، دشت زیبا ، گیلان پر باران و …

۲۴.? ده کلمه بنویس که بیش از سه دندانه داشته باشد .

۲۵. ?متن درس را بخوان . ده کلمه ی پیوسته و ده کلمه ی جدا از هم را پیدا کن و بنویس .

۲۶.?حرف اول و آخر کلماتی را برای دانش آموزان بنویسید ، مانند : ( د ….. ر ) . از آنان بخواهید در جاهای خالی حروفی بنویسند تا کلماتی معنی دار ساخته شود . دانش آموزان با انجام این قبیل تمرینها نسبت به کلمات و شکل نوشتاری آن ها آشنایی بیشتری پیدا میکنند.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)