سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1- روش آزمون- مطالعه- آزمون
در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آم.زان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش
آموزان باز می گردانیم سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املأ صحیح کلمات غلط موجود در املأ خود را تمرین میکنند. در جلسه بعد از آن متن دوباره دیکته گفته می شود که معمولاً بدون غلط و یا با غلطهای محدودی همراه است.البته باید توجه داشت که متن دوم را با کمک کلماتی از متن اول که از ارزش املایی برخوردارند )اما در قالب جملات جدید( می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.
2- روش مطالعه و آزمون
ابتدا درس یا درسهای جهت گفتن از دیکته انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشکل آن به صورت دیکته پای تخته و تکالیفی نظیر نوشتن کلمات با حروف رنگی و … تمرین می کنند؛ سپس از آن درس یا درسها دیکته گفته می شود که البته بهتر است متن دقیقاً مانند کتاب نباشد.
3- روش نمایشی :
به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند: )ص، ث، س( ابتدا لغات مورد نظر را روی طاقهای شفاف می نویسیم سپس آنها را با استفاده از اورهد روی پرده نمایش می دهیم. مثلاً کلمه )صابون(سپس روی حرف )ص( را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یکی از سه حرف )س، ث، ص( را انتخاب کرده و کلمه را کامل کنند. سپس کلمه را کامل نشان می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح کنند و درستش را کنارش بنویسند. از این روش به هنگام دیگته پای تخته ای هم می توان استفاده کرد وجود دستگاه اورهد الزامی نیست. دانش آموزان ابتدا کلمه را در دفتر خود بنویسند بعد به تخته نگاه کنند و در صورت اشتباه درست آن را بالای کلمهبنویسند.
۴- روش تصحیح انفرادی :
به دانش آموز دیکته گفته می شود به عنوان تکلیف منزل از او خواسته می شود؛ دیکته خود را با استفاده از کتاب تصحیح کند و از این طریق متوجه غلط هایش می شود و آنها را تمرین میکند.
۵- روش چند حسی :
در این روش چند حس بینایی- شنوایی –لامسه به کمک یادگیری املأ کلمه مورد نظر می آیند. این روش بیشتر قبل از دیکته به منظور تمرین کلمات مشکل درس به کار گرفته می شود.
الف- از دانش آموز خواسته میشود با دقت به کلمه ی مورد نظر )این کلمه از متن دیکته ای که بعداً گفته خواهد شد انتخاب می شود( که پای تابلو نوشته شده نگاه کند.

ب- آن را بخوانند و کلمه مورد نظر را در هوا به صورتی ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.
ج- سپس آن را در جمله ای مناسب به کار برد. از این طریق معنای کلمه را بهتر درک می کند.
و- کلمه را از پای تابلو پاک کرده و به آنها فرصت می دهیم تا کلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند.
د-کلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهند و به درستی یا نادرستی نوشته خود پی ببرند. حرفی از کلمه را که از ارزش املایی برخوردار است قرمز نوشته وای تابلو می نویسیم؛ مانند: )ص( در )تصمیم( . از این روش به عنوان یک تمرین و تکلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود.
6- کاربرد جمله سازی در زنگ املاء:
آموزگار 22 جمله از 5 درس را که دارای اهمیت هستند انتخاب کرده و در هر جمله جای یک کلمه با ارزش املایی خالی گذاشته می شود تا دانش آموزان به تکمیل آن بپردازند.
(بارم هر کلمه یک نمره دارد)
خورشید به قله ی……………… نزدیک می شد.پ
7- آشنا کردن دانش آموزان با متن املاء :
به منظور یادآوری شکل کلمه های خوانده شده لازم است قبل از نوشتن املأ، آموزگار یک بار آن متن را از اول تا آخر بخواند و شاگردان به این امر عادت کرده که شکل کلی کلمه های خوانده شده را در ذهن خود مجسم کنند و آنها را به یاد آورند و گاهی هنگام خواندن متن املأ، آموزگار به شاگردان اجازه دهد که بگویند نوشتن چه کلمه ای را نمی توانند و معلم راجع به آن کلمه توضیح آموزشی بدهد تا دانش آموزان شکل نوشتاری کلمه ی مورد نظر را بهتر یاد بگیرند، از این طریق، شکل کلمه در ذهن شاگرد بیشتر تثبیت می گردد و یادگیری عمیق تر می شود.

 

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)