سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علامت ضعف دانش آموزان در درس دیکته:

1)به علت اینکه مفهوم کلمه را نمی فهمند یا قبلاً نفهمیده اند آنرا درست نمی نویسید.

2) کلمات از جانب معلم درست تلفظ نمی شود (آموزشی).

3) دانش آموزان هنگام نوشتن دیکته کلمات را تکرار و هجی میکند (دقت).

4) وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املأ و بیخبری معلم از وجود این نقص باعث میشود بعضی از کلمات را جا می اندازد یا از کلاس عقب می افتد (حافظه شنوایی، حساسیت شنوایی).

5) به علت کمبود فضای آموزشی و کمبود میز و نیمکت دانش آموزان در اثر خستگی و درست نشستن، کلمات را غلط می نویسند. (آموزشی).

6) متناسب نبودن متن دیکته از نظر )کمیت و مقدار( با سن پایه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد ازنوشتن مقداری از آن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گردد. (آموزشی)

7)در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نوشتن دیکته در افکار خود غوطه ور می شوند و ازنوشتن باز می مانند.

8) وجود حروف هم صدا در ادبیات فارسی مانند: (ص، ث، س)

9) تند گفته شدن دیکته از سوی معلم باعث خستکی و کم شدن دقت در دانش آموزان می گردد.
ضعف در مهارتهای حرکتی (نارسا نویسی)، بیقراری و تند خویی، خطا در ادراک بصری حروف (حافظه دیداری)، فقرآموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن، نشناختن حروف و قواعد نوشتنتوسط دانش آموزان، نداشتن تمرین لازم و کافی برای نوشتن املأ خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر درکسب مهارت نوشتن می شود.

انواع اشکالات موجود در دیکته دانش آموزان را پس از تجربه و تحلیل می تواند به دو گروه طبقه بندی کرد.
یک گروه از اشکالات به مشکلات آموزشی مربوط هستند و از طریق روش تدریس می توان حل کرد و گروه دیگر رااز طریق تمرینهای خاصی که می توان به جای رونویسی های معمول در مدارس در نظر گرفت تا ضمن جلوگیری ازهدر رفتن وقت و استعداد دانش آموزان در برطرف کردن اشکالات دیکته بسیار مؤثر باشند.

 

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)