سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ممکن است تمامی واژه‌ها را بداند اما به خاطر مشکلات تنفسی یا تنفس ناموزون قادر به تلفظ صحیح و کامل نباشد.

1) در حالی که به پشت خوابیده یا به حالت نشسته انقباض و انبساط سینه را حس کند.

2) نفس آرام و عمیق با ورود هوا به ریه و خروج آن از دهان.

3) در برابر آینه یا شیشه تمام هوای شش را خارج کند.

4) با فوت کردن گرد و خاک میز را پاک کند. بادکنکی را باد کند.

5) یک توپ تخم مرغی را با فوت کردن به جهات مختلف حرکت دهد.

6) از سازدهنی صدا ایجاد کند.

7) سعی کند شمع روشنی را با فوت کردن به حالت خمیده نگه دارد.

8) صداهایی مثل “م”و”ن” به صورتی کشیده ایجاد کند سپس نفس را متوقف کند.

9) با صدا و آهنگ‌های مختلف سوت بزند.

10) آب ظرفی را با استفاده از شلنگ کولر یا نی به داخل ظرف دیگری به وسیله فوت کردن بریزد.

11)عمل بازدم را آهسته و آرام انجام دهد.

12) بیرون و خارج کردن زبان با فرمان ما.

13) باز و بسته کردن دهان با فرمان ما.

14) فک پایینی را به جهات مختلف حرکت دهد.

15) عمل جویدن با صدا و بی‌صدا انجام دهد.

16) زبانش را در داخل دهان به جهات مختلف حرکت دهد.

17) زبانش را در بیرون از دهان به جهات مختف حرکت دهد.

18) شمارش دندان‌ها با استفاده از نوک زبان.

19) حرکت زبان به صورت دایره‌وار و بیضی در حالی که به دندانش برخورد نکند.

20) لب‌هایش را با فرمان ما به هم فشار دهد و به فرمان ما رها کند.

21) فقط با استفاده از صدای بازدم، آهنگی را تقلید کند

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)