سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بدخطی

یکی از دلائل بد خطی که به ضعف فیزیکی فرد برمیگردد “ضعف ماهیچه های انگشتان دست” است. ممکن است فردی هیکلی باشد و دارای ماهیچه های پیچ در پیچ باشد اما قدرت کافی برای کنترل قلم را نداشته باشد . چون ماهیچه های انگشتانش بکار نیفتاده باشند.

وظیفه ی نوشتن و کنترل قلم بر عهده ی ماهیچه های بین مفاصل انگشتان است . اگر این ماهیچه ها بر اثر عدم تمرین و فعالیتهای ظریف ، به حد کافی قوی نشده باشند دست در کنترل قلم و اجرای خواسته های ذهن دچار تزلزل شده و خط فرد به نظر ناهماهنگ و نازیبا به نظر میرسد .

برای بکار انداختن ماهیچه های انگشتان دست فعالیتهای زیر را می توان انجام داد:

?رنگ کردن نقاشی

?کشیدن نقاشی

?کشیدن خط به موازات اشکال یا خطوط هندسی ( مثلا سعی کند در داخل یک مثلث یک مثلث کوچکتر به موازات آن بکشد)

?کشیدن خطوط مدور از راست به چپ و از چپ به راست بصورتی که مچ دست کاملا بچرخد.

?کشیدن خط راست از بالا به پایین و از پایین به بالا بصورت یک در میان .

?کشیدن نقاشی در یک کاغذ کوچک.

?کامل کردن ظرائف یک نقاشی.

?چرخاندن قلم در بین انگشتان و خطوط مدور کشیدن.

?دوایر خیلی کوچک را رنگ کردن بطوری که رنگ از خط دایره بیرون نزند.

?ربع دایره، نیم دایره و دایره کشیدن (دقیق نبودن مهم نیست، مهم تلاش در این راه است).

?حرکت کردن موج وار قلم و کشیدن خطوط مارپیچی (از بالا به پایین . از پایین به بالا. از راست به چپ و از چپ به راست)

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)