سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1- موجب تسهیل در فرایندآموزشی در فرایندیاددهی – یادگیری وافزایش آموخته های فراگیران می گردد.
2- افزایش اعتماد به نفس معلمان ودانش آموزان را به دنبال دارد.
3- یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش وجذاب تر می گردد.
4- ثبات واستحکام آموخته ها ومعنادار شدن یادگیری فراگیران را فراهم میسازد .
5- توانایی اندیشدن وا ستدلال رادر دانش آموزان افزایش می دهد.
6- یادگیری را سریع تر، آسان تروبادوام ترمی سازد.
7- آموزش را از حالت ذهنی خارج نموده ، یادگیری رابرای دانش آموزان ملموس وعینی می کند.
8- فرایند آموزش را از حالت تک رسانه ای بودن خارج میکند.
9- دست یابی به نتایج سریع از آموزش را عملی می سازد .
7- بازده آموزشی را از نظرکمی وکیفی برای دانش آموزان ومعلمان افزایش می دهد.
8- اثر خستگی جسمی وذهنی رادرهنگام یادگیری کاهش می دهد.
9 – معلم را ازحالت انتقال دهنده صرف اطلاعات به فراگیران خارج می کند.
10 – معلم را به عنوان عامل اثر گذار در حین تدریس وتسهیل کننده جریان یادگیری معرفی نماید.
11- زمینه رشدوشکوفایی تفکروخلاقیت دانش آموزان را فراهم میسازد.
12- یادگیری مؤثرومفیدرا برای عده بیشتریاز دانش آموزان ممکن می سازد.
13- موجب بر انگیختگی حس کنجکاوی وتفکرخلاق فراگیران می گردد
دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس
الف ) معظلات ومشکلات آموزشی
1-افزایش روز افزون شمار افراد لازم االتعلیم .
2-انفجا ر دانش بشری وپیشرفت فناوری آموزشی .
ب ) نقش حواس در یادگیری
– 75درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی
– 13درصد یادگیری از طریق کاربردحس شنوایی
– 6 درصد یادگیری از طریق کاربردحس لامسه
– 3 درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بویایی
– 3 درصد یادگیری از طریق کا ربرد حس چشایی صورت می گیرد.
ج) نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری
1- یادگیری را سریع , موثر تر وپایدا ر تر می کند.
2- توجه وعلاقه فراگیران را جلب میکنند.
3- تجارب عینی وواقعی رادر اختیار شاگردان قرار میدهد.
4- پیوستگی افکاررادرفرایند یادگیری فراهم می کنند .
5- اساس قابل لمس را برای تفکر وساختن مفاهیم فراهم می کنند.
6 – پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی وتکمیلی فراهم می سازند.
sina.khschool.ir

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)