سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

-تصحیح دیکته
-انجام ماز
-تقویت ادراک نقش از زمینه
-متن بی نقطه
-پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر
-تقویت ادراک نقش از زمینه
-د ور کلمه صحیح خط بکشید
-تماشای توپ آویزان از سقف
-بازی بادارت
-تقویت حرکات چشم 2تصویر به آزمودنی نشان داده شده بعد 3تصویر تا بیان کند چه دیده
-بازی حلقه پرتاب
-نقطه گذاری متن
-رنگ آمیزی
-بازیهای فکری
-مینی بسکتبال
-بازی هوشیار
-سرکش گذاری-نقطه گذاری-تشدید گذاری-دندانه گذاری
-آموزش حروف استثناء
-استفاده از کارتهای کلمات مشکل
-کامل کردن کلمات ناقص
-پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه غلط

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)