سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیت هایی برای آموزش گوش دادن:

@iranianld

فنون زیر برای کسب مهارت گوش دادن توصیه می شود :
1- ادراک شنیداری صداهای غیر زبانی ؛مثل درک صدای حیوانات و وسایل و … و توجه به آنها و سپس از کودک بخواهیم آن صداها را از هم تشخیص بدهد و جهت صدا را به ما بگوید.
2- آگاهی شنیداری از صداهای زبانی.یعنی مثلا از کودک بخواهیم حروف بی صدا در کلمات را به ما بگوید ، آنچه را نام می بریم او به ما نشان بدهد،حروف آخر کلمات را گوش داده و به ما بگوید،کلمه سازی کند،ترکیبات صامت و مصوتها را بگوید و…
3- درک واژه ها و مفاهیم. یعنی مثلا نام اشیا و وسایل را بداند و بیان کند،اسم والدین و برادر و خواهر و … را به خاطر داشته و دوستان را به اسم صدا ند،تصاویر را دیده و نام ببرد،صفت های ساده را به کار ببرد،افعال را به درستی به کار ببرد و…
4- درک جملات.درک جمله دشوارتر از کلمه است.مثلا کودک معنی دستورهای ساده را درک کند و اجرا کند،تصویری را که از او خواسته می شود را به ما نشان بدهد،به معماها و چیستان ها پاسخ بدهد ،محاسبات ساده ریاضی را به صورت ذهنی حل نماید و…
5- حافظه شنیداری.یعنی کودک چیز هایی را که می شنود ،به یاد بیاورد.کلمات و اعداد و نام ها و…
6- درک شنیداری.یعنی آنچه را می شنود درک کرده و عکس العمل مناسب از خود بروز دهد.مثلا دستورات را به درستی انجام دهد،داستان را به همان ترتیب که شنیده تعریف کند،به جزییات یک مطلب یا دستور دقت کرده و انجام دهد و…
7- گوش دادن منتقدانه.یعنی کودک خوب گوش داده و در موقع لازم به سخن انتقاد کند.مثلا غیر ممکن ها را تشخیص داده و بگوید،آگهی های تبلیغاتی تلویزیون و.. را گوش داده و ببیند چگونه آگهی دهنده می خواهد دیگران را جذب کند،خطاهای گفتاری اطرافیان رابگیرد و…
8- گوش دادن به داستان.داستان هارا گوش داده ،خلاصه گویی و تعریف کند و برای دیگران داستان رابگوید،با اندکی تغییر داستان بسازد و…
9- صحبت کردن.کودک باید بتواند درست و مناسب صحبت کند.بنابراین باید زمانهایی را برای صحبت کردن و گوش دادن به کودک در نظر داشته باشیم.
10- ترکیب واژه ها.برخی واژه ها را می توان با ترکیب یا همراه کردن دو وازه با هم ،آسانتر آموخت.مثلا آموختن دختر به همراه پسر خیلی زودتر آموخته می شود تا به تنهایی

منبع:اپلیکیشن پیشگیری از اختلالات یادگیری

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)