سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازیهای دقتی
♦️پرتاب توپ داخل یک سبد بسیار اثر خوبی در کنترل دست. رعایت فاصله ها دارد.
♦️پرتاب نشانه به سوی هدف
♦️ردکردن نخ از سوراخ های یک سبد مثل ابکش های استیل, این بازی توجه و دقت به زیبانویسی اورا بالا میبرد, خلاقیت اورا رشد میدهد. یک نوع دوختن هست که میتوان در کلاس مقوا را با پانچ سوراخ کرد و با نخ کاموا بخواهیم شکل سازی کنند, هم بازی هم ورزش ذهنی! هماهنگی بین چشم و دست ایجاد میکند
♦️ چند نفری دوتا دوتا بشمارند یا همان هپ که به عدد های خاص که میرسند بگویند , هپ. یک , هپ,سه ,هپ, پنج, هپ و…… تمرکز , دقت و بعد بیان, می بییند سه عمل ذهنی را تقویت میکند
♦️بازی اینه:روبروی هم بایستند و یکنفر حرکاتی در اورد نفر مقابل سریع مثل اینه تکرار کند. این بازی عکس العمل سریع و درست را در او تقویت میکند
♦️بازی یک کلاغ چهل کلاغ. در گوش نفر اول یک کلمه میگویی و مدخواهیم او سریع در گوش نفر بغلی بگوید. هرچه که شنید سوال نپرسد چی, هرچه شنید را به نفر کناریس بگوید. نفر اخر هرچه را شنید بلند برای بقیه میگوید. تقویت شنیدن و دقت در شنیدن .
♦️بازی صندلی من کو:اهنگی گذاشته میشود پنج نفر دور چهار صندلی میچرخند به محض قطع شدن اهنگ باید هرکس روی یک صندلی بشیند .نفر باقیمانده از بازی خارج میشود و یک صندلی هم کم میشود. تمرکز در شنیدن و تقویت سرعت عمل.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)