سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

✅فعالیت های پیشنهادی جهت اصلاح عدم برتری جانبی درکودکان دارای اختلال یادگیری

?فعالیت های پیشنهادی برای دست : نشانه گذاری برصفحه کاغذ با ثابت نگهداشتن ساعد،باز وبسته کردن دست ،رنگ کردن دست هدف ،نشان دادن دست برتر درآینه وانجام حرکات پانتومیم با دست هدف در آینه ،بستن کش دور مفاصل دست هدف در مچ ،آرنج وشانه ،پوشیدن دستکشهای بدون انگشت دردست غیرهدف جهت ممانعت ازانجام حرکت به وسیله آن ،بستن وزنه به دست هدف وانجام فعالیت در حین وجود وزنه ،مسواک زدن ،تکان دادن شیشه بطری با دست هدف ،گذاشتن النگو واشیا زینتی دردست هدف وانجام بازی های جهت یابی همزمان : چکش زدن به میخ و …..
?فعالیت های پیشنهادی برای پا: ترسیم اشکال هندسی ونوشتن باانگشت بزرگ پا روی شن ،خاک ،نمک،پاک کردن حروف نوشته شده برروی زمین به وسیله انگشت بزرگ پا ،بلندکردن اشیا مختلف مانند لباس ،مداد،سکه و …. به وسیله انگشتان پا وخم کردن زانو به عقب وقراردادن اشیا مورد نظر در دست همسو ،تیله بازی ب اانگشت پا ،اسکیت بورد وقراردادن پای هدف روی زمین ،مرتب کردن سنگ ریزه ها با فاصله چندسانتی متری ،لمس کلمات وحروف با پای هدف در حالت ایستاده مچ بند در پای هدف
?فعالیت های پیشنهادی برای چشم : تحریک چشم هدف به وسیله قراردادن نور چشمک زن در چشم هدف قراردادن اشیا درزاویه دید چشم هدف وپرسش درباره کیفیت آنها ،نگاه کردن ازدوربین یک چسمی ،چشمک زدن جا چشم هدف ،گذاشتن کتاب در جهت چشم هدف در حین خواندن وبه ویژه نوشتن
?فعالیتهای پیشنهادی برای گوش : گذاشتن گوشواره در گوش هدف ،پچ پچ کردن در گوش هدف ، قراردادن اشیا صدادار در جهت گوش هدف وتعیین موقعیت نشستن افراد نسبت به اشیا صداداردر جهت همسو بودن با گوش هدف
?تقویت غلبه طرفی اعضا :پس ازاین که کاملا اطمینان کردیم که دانش آموز موردنظر برتری طرفی کاملی ندارد .مثلا از 3 اندام طرف راست ویک اندام طرف چپ استفاده می کند دراین مرحله می توان با تمرین های ساده برتری طرفی که بیش ترین استفاده رامی کند کامل کرد. یعنی او راتشویق کرد البته به صورت بازی . فرض کنید اگر دست ،گوش ،پای راست دانش آموزی برتر است ولی او از چشم چپ استفاده می کند یعنی چشم وی فقط درردیف اکثریت اعضای او نمی باشد می توان بااستفاده ازعینک پلاستیکی یا معمولی که به سمت چپ آن کاغذ رنگی چسبانده شده است به تقویت چشم راست او اقدام کرد که معمولا یک ماه روزانه به آن 15 تا 20 دقیقه کاربرنامه ربزی شود .برای ایجاد برتری کامل طرف راست وی کافی است . برای سایر اعضای مورد استفاده می توان از تزیینات مناسب ومشابه عنوان شده استفاده نمود.
?دیگر روش های تشخیص غلبه طرفی:برای مطالعه برتری نیمکره ی چپ درپردازش های زبانی راههای متفاوتی وجوددارد مانند مطالعه ی آسیب های مغزی ،تحریک مستقیم بافت مغز،آزمون های رفتاری مانند شنیدن دو گوشی واستفاده ازروش های تصویربرداری الکتروفیزیولوژیک وتصویربرداری های عملکردی مغز .یکی ازتحقیقاتی که به تازگی وارد این حوزه شده است ،کاربرد تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز درتعیین نیمکره برترمغز وهم چنین نحوه ی پردازش زبان درمغزاست .تحریک مغنایسی فراجمجمه ای مغز ،روشی غیرتهاجمی برای تحریک یا مهار مناطق قشری مغز می باشد .
اولین مطالعه ای که به کاربرد
Transcranial magnetic stimulation (Tms)
در تعیین نیمکره ی برتر مغزبرای پردازش های زبانی بود توسط پاسکال درسال 1991انجام گرفت .تحقیقات دراین حوزه نشان می دهد استفاده از Tms با فرکانس پایین (یک هرتز)برروی ناحیه ی هومولوگ بروکا درنیمکره ی راست باعث می شود این ناحیه برای مدتی غیرفعال شده واجازه فعالسازی مجدد به نواحی آسیب دیده یعنی بروکای چپ داده شود ودر نهایت منجر به بهبود عملکردهای مهارت های کلامی بیمار شود .یافته های پژوهش از عدم مشاهده ی تغییرات معنادار دربرتری گوش راست درافراد راست دست شرکت کننده دراین تحقیق بعد از مداخله ی tms حکایت داشت.
✅منبع:✍رحیمی، محمد، متخصص ودرمانگر اختلالات ویژه یادگیری

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)