سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رویکرد اورتون- گلینگهام
روش اورتون – گلینگهام از نظریه اورتون درباره ی ناتوانی خواندن منتج میشود. این روش برای آموزش رمزگشایی در خواندن و املاء از شیوه ی زبانی چند حسی،نظام مند و سازمان یافته ای سود می جوید. تأکید فعالیت های آغازین در این شیوه بر یادگیری صداهای تک تک حروف و ترکیب آنهاست.
دانش آموز با استفاده از فن ردگیری، یکایک حروف و صداهای معادل آنها را یاد می گیرد. این صداهای مجزا سپس با هم ترکیب می شوند و گروه بزرگ تری را تشکیل می دهند.
در مرحله ی بعد با ترکیب آنها واژه های کوتاه ساخته می شود. روش آنها یک روش الفبایی است و هدفش ایجاد تداعی های بین علائم دیداری، شنیداری و لامسه ای است.(هامیل و بارتل/۱۹۹۰)
در روش گلینگهام ابتدا حروف بعد کلمات و در نهایت جملات معرفی می شوند. گام اول در این روش آموزش حروف است.
الف) آموزش حروف
در آموزش حروف فرآیند تداعی های دیداری، شنیداری، حرکتی به کودک آموخته می شود. فرآیندها ۳ نوع دارند :
۱-الف)تداعی نوع اول :
تداعی نوع اول شامل تداعی علامت بینایی و نام حرف و تداعی علامت بینایی و صدای حرف است. در این تداعی کارت یا حرف توسط معلم ارائه می شود و نام آن حرف توسط معلم گفته میشود و کودک تکرار می کند. تصویر کارت حرف به کودک ارائه می شود و از کودک پرسیده می شود که صدای این حرف چیست ؟ کودک باید صدای حرف را بگوید.
۲-الف) تداعی نوع دوم:
معلم صدای حرف ارائه شده به وسیله کارت را در می آورد. تصویر حروف را کودک نباید ببیند. معلم از کودک می خواهد که اسم حرفی را که آن صدا را دارد، بگوید.مثلاً معلم می گوید”آ” کودک باید اسم “الف” را بگوید اگر نام صدای حرف را درست بگوید شکل حرف به او نشان داده می شود.
۳-الف)تداعی نوع سوم:
شکل حرف با دقت توسط معلم کشیده می شود و خصوصیات آن برای کودک توضیح داده می شود. سپس کودک همان خطوط معلم را دنبال می کند و با دیدن کلمه آن را کپی می کند و بعد با حفظ کلمه آن را کپی می کند.
ب) آموزش کلمات
بعد از آموزش ۱۰ حرف اول در حروف الفبا آنها با هم ترکیب شده و بصورت کلمه به کودک ارائه می شود. کلمات روی کارت های کوچک زرد رنگ آورده می شود.

مراحل آموزش

مراحل آموزش به این ترتیب است :
۱٫ خواندن : اولین کارتهای حروف تمرین که یک کلمه را می سازند را روی میز می گذاریم و کودک باید به ترتیب صدای این حروف را بگوید و باید صداها را چندین بار و با افزایش سرعت برای کودک تکرار کرد.کارتهایی که صحیح خوانده شده اند در یک سمت و کارتهای غلط جهت تلاش و تمرین مجدد در سمت دیگر گذاشته می شود.
۲٫ هجی کردن: بعد از ترکیب حروف، هجی کردن یعنی تجزیه کلمات به صداها آغاز می شود. این برنامه، برنامه ۴نکته ای نامیده می شود. معلم یک کلمه را می گوید و سپس حروف همان کلمه را آهسته تکرار می کند.
هنگامی که کودک صدا را تشخیص می دهد، حروف آن روی میز گذاشته می شود تا جایی که کلمه تکمیل می گردد. معلم بار دیگر کلمه را تکرار می کند و سپس از کودک می خواهد که آن را تکرار کند، حروف آنرا نام ببرد، کلمه را بنویسید و در عین حال هر حرف را نام ببرد و در نهایت کلمه نوشته شده را بخواند.پس از اجرای برنامه،تمرین هایی در منزل به وسیله کارت های سفید و زرد انجام میشود. تمرین در زمینه تداعی دوم برای حروف مشابه با مشق هایی برای خواندن کلمات و مشق هایی برای هجی کردن و نوشتن دنبال می گردد.
۳٫ قاعده شماره ۱ هجی کردن :
این قاعده پس از یادگیری حروف به کودک ارائه می گردد. بعداز این که کودک کلمات ۳حرفی را خواند،کلمات بصورت جمله و داستان ارائه می شوند به این صورت که:
۱- کودک یک جمله را به آهستگی می خواند و اگر با کلمه خاصی مشکل داشته باشد، به او کمک می شود و بعداز آماده شدن، جملات را بلند تکرار می کند.
۲- برای تمرین دیکته از همان کلمات استفاده می شود. کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده توسط کودک کپی می شود.
۴٫ قاعده شماره ۲ هجی کردن :
یک حرف به آخر کلمات اضافه و کلمات در فهرستی متفاوت ارائه می گردد و فرد باید کلمات با صدای اضافه را تشخیص داده و بخواند.(مایرزوهامیل/۱۹۷۶)
منابع :

یاریاری،فریدون. اختلال های یادگیری کلامی روشهای آموزش و توان بخشی ذهنی مبتنی بر روشهای رایانه ای و عصب روانشناسی
۲٫ لرنر،ژانت. ناتوانی های یادگیری (نظریه ها،تشخیص و راهبردهای تدریس)/ترجمه دانش،عصمت،تهران/انتشارات شهید بهشتی،چاپ دوم۱۳۹۰
۳٫هالاهان،پی دانیل.لوید، جان و.کافمن، جیمز م. وبس، مارگارت پی. مارتینز، الیزابت اِ. اختلال های یادگیری(مبانی، ویژگی هاو تدریس موثر) مترجمان: علیزاده،حمید.همتی علمدار لو، قربان. رضایی دهنوی،صدیقه. شجاعی، ستاره/تهران/نشر ارسباران.چاپ سوم۱۳۹۱

برگرفته از گروه مراکز اختلالات یادگیری

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)