سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

❄️☁️ نمونه تمرینات تقویت املا ☁️❄️

جهت رفع مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان مقطع ابتدایی علاوه برتقویت فرایندها(دقت-ادراک-حافظه) این تمرینات نیز بصورت نمونه ارائه گردیده و والدین محترم و همکاران گرامی می توانند تمرینات بیشتری اضافه نمایند.??

❄️☁️نمونه 1 :دانش آموز عزیز ،برای کلمات زیر تشدید بگذار(تشدید پایه اول)

نَجاری-نَقاش-تَشکر-قَنادی-اول-بَزازی-تولد-قُلک-کَفاشی-مُربا-مُدتِ-اَما-تَوجه-اَره-تِکه-مَکه-مُرتب-بَچه ها-دِقت-شِدت-تَهیه-موفق-دُکان ها-سِکه-شَلاق-بَنا-جِدی-مِلت-پِله-بَقال-قُله-مِلی-بَره-جَهنم-دَره -کَله-اِتفاق-

❄️☁️نمونه 2-دانش آموز عزیز،برای کلمات زیر سرکش بگذار-(فارسی بخوانیم -پایه اول)

کاو -کوسفند- کرگ-کُل – پلنک–کَوَزن-خرکوش-انکور-جنکل – کوش -کُربه -مادربزرک-می کوید- زندکی- سک-کنجشک-قشنکی- کیلاس-آموزکار-پِدَر بُزُرک-کاری-کاز-بَرک-سَنک-رَنک-مَرک-اَنکُشت-اَنکُشتَر-شاکِرد-کوشی-نارِنکی-کِریه-یادِکاری-مَکَس-رَنکین کمان-زَنک-دیک-اَکَر-پَرَندِکان-کَز-کُرکان-مِداد رَنکی-کِرِفت-بَرکَشت-نِکاه-می کُفت-دیکَر-دیکَران-می کویَند-کِرامی-کَرم

❄️☁️نمونه 3-دانش آموز عزیز،با کلمات زیر جمله بساز.(پایه اول)

مخصوص……………………………

می آید……………………………..

پروانه………………………………

نوشت……………………………..

خوش مزه………………………….

خرگوش…………………………….

روستا………………………………

?
❄️☁️نمونه4 : دانش آموز عزیز،از روی کلمات زیر، یک بار بنویس .

خاطرات……………….خاطره…………………
قطار…………………بَلوط…………………….

وَسَط………………..حَیاط……………………

طَناب…………………طاهره………………….

طوطی……………….وَطَن……………………

خَیّاط………………..طولی……………………

طول……………….خَطر………………………

طولانی…………….خَطرناک………………….

طَبَقه………………..طَلا………………………

سطل…………………شَرط………………….

خَط………………….فَقَط…………………….

اِنضباط……………….طاووس………………..

مُستَطیل………………..طُلوع……………….

?

❄️☁️نمونه5-:دانش آموز عزیز، با کلمات زیر جمله بساز(مناسب برای دانش آموزان پایه های اول و دوم).

صدای ﺳ س

سوسَن…………………………………………………………………………….

سَبَد………………………………………………………………………………..

یاس…………………………………………………………………………………

سوزَن……………………………………………………………………………….

سَرما……………………………………………………………………………….

ساسان……………………………………………………………………………

سامان……………………………………………………………………………..

سَبزی………………………………………………………………………………

سیب…………………………………………

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)