سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رفتار با شاگرد:

1. فرصت فکر دادن به شاگرد.
2. رابطه صمیمی در کلاس ایجاد کردن.
3. تشویق به بیان صحیح و تلفظ خوب.
4. تشویق به صراحت گفتار و شجاعت.
5. تشویق به سهیم شدن آنان در کار کلاس.
6. قدردانی از شاگردان به جهت همکاری ایشان.
7. ایجاد رقابت مثبت میان آنان.
8. رفتار جدی ولی بدون حمله به شاگرد مقصّر.
9. رعایت ادب و نزاکت و احترام.
10. ساختن کلاسی با روح و نشاط.

 طرز کار:
1. تنظیم وقت و توجه به ساعت.
2. حسن مَطلع و شروع جذاب.
3. ارتباط درس ‌های گذشته با حال.
4. حرکت در کلاس و توجه به فعالیت کتبی شاگردان.
5. تغییر شکل سؤال برای راهنمایی شاگردان.
6. ارتباط پرسش ‌ها با درس و تنوع سؤالات.
7. تشویق کلاس به پرسش.
8. طرح سؤال‌ های غلط انداز برای سنجش هوش افراد.
9. شناسایی سلیقه افراد کلاس.
10. توجه کامل به هدف و وحدت درس.
11. کشف قوه فهم شاگردان قبل از شروع کار.
12. حسن ختام، تمام کردن کار در هر ساعت به طرزی مطلوب.

 

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)