سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سایت پاکدلها: پیش آمادگی برای نوشتن

فعالیت های زیر را درمنزل جهت افزایش توانمندی کودک در مهارتهای پیش آمادگی جهت نوشتن انجام دهید این فعالیت ها مناسب برای تمامی کودکان بویزه کودکان دارای اختلال در نوشتن مانند کند نویسی مفید است.

1ـ ازکودک بخواهیدیک گلوله خمیربه اندازه یک فندق رابین انگشتان شست،اشاره وسط بغلتاند.سپس بتدریج ازحجم گلوله خمیربکاهدتابه اندازه یک نخود شودوفعالیت راادامه دهد.

2ـ اشیائ کوچکی رادراختیارکودک قراردهیدتاباموچین بردارد
3ـ کاغذهایی رادراندازه های متفاوت بادقت تابزندوسپس پاره کند.

4ـ ازکودک بخواهیددرحالی خمیردندان یاماژیک راباانگشتان کوچک وانگشتان دوم درکف دست خودنگه داشته ،بااستفاده ازانگشتان شست ،نشانه ووسط سرآنهارا بازوبسته کند.

5ـ کلیدی رادرکف دست کودک قرارداده ازاو بخواهیدکلیدرابه طرف نوک انگشتان حرکت دهدومجددابه کف دست برگرداند(بشاورد،1382)

6- خمیربازی

7- بااستفاده ازقیچی(نوک پهن) ، کاغذهای با طله را پاره کند ویا کاغذ رامچاله کند.

8-زیپ ، دکمه لباس‌ بند کفش،پیچ ومهره و… رابازوبسته کند

9-تکمیل اشکال

مهارتهای پیش آمادگی برای نوشتن

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)