سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای به کار انداختن ماهیچه های انگشتان دست فعالیتهای زیر را می توان انجام داد:
?رنگ کردن نقاشی
?کشیدن نقاشی
?کشیدن خط به موازات اشکال یا خطوط هندسی ( مثلا سعی کند در داخل یک مثلث یک مثلث کوچکتر به موازات آن بکشد)
?کشیدن خطوط مدور از راست به چپ و از چپ به راست بصورتی که مچ دست کاملا بچرخد.
?کشیدن خط راست از بالا به پایین و از پایین به بالا بصورت یک در میان .
?کشیدن نقاشی در یک کاغذ کوچک.
?کامل کردن ظرائف یک نقاشی.
?چرخاندن قلم در بین انگشتان و خطوط مدور کشیدن.
?دوایر خیلی کوچک را رنگ کردن بطوری که رنگ از خط دایره بیرون نزند.
?ربع دایره، نیم دایره و دایره کشیدن (دقیق نبودن مهم نیست، مهم تلاش در این راه است).
?حرکت کردن موج وار قلم و کشیدن خطوط مارپیچی (از بالا به پایین . از پایین به بالا. از راست به چپ و از چپ به راست)
?انداختن کش اسکناس به دور انگشتان وباز بسته کردن آن
?گرفتن توپ اسفنجی در دستان
?بازو بسته کردن درب بطری ها
?جمع کردن چوب کبریت با دو انگشت
?حرکت چرخشی انگشت در داخل ماز

منبع: کانال اختلالات ویژه یادگیری ایران

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)