سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادراک دیداری و تمرینات پیشنهادی برای تقویت آن

بینایی عبارت است از توانایی دیدن . بینایی پاسخ چشم ها به نوری است که به درون آن ها تابیده می شود وبنابراین فرایندی فیزیوژیک است . در حالی که دید در نتیجه توانایی کودک در تفسیر و فهم و معنی بخشیدن اطلاعاتی است که از طریق چشم ها دریافت می کند . تعداد زیادی از کودکان در حالی که از بینایی خوبی برخوردار ند دارای مشکلاتی در دید هستند که بر توانایی خواندن و دیگر جنبه های تحصیلی آنان تاثیر باز دارنده می گذارد .

ما در اختلالات یادگیری با کودکانی سروکار داریم که اندام چشمی آن هاسالم است ولی یاد نگرفته اند که چگونه از بینایی خود به طور مؤثر استفاده کنند . مربیان معمولا با مفاهیمی مانند : مهارت دیداری ، ردیابی دیداری ، تعقیب چشمی ، حرکات چشمی ، همگرایی ، واگرایی ، ادراک تصویر و زمینه و حافظه توالی دیداری و هماهنگی هردو روبرو هستند.ادراک دیداری نقش مهمی در یادگیری های تحصیلی بویژه خواندن بازی می کند . تعداد ی از کودکان در تکالیفی که مستلزم کاربرد بینایی در تمییز اشکال و طرح های هندسی است با اشکال مواجه هستند.

در قلمرو وسیع ادراک دیداری خرده مهارتهای متعددی را میتوان تشخیص داد:

الف ) روابط فضایی – مکانی : این خرده مهارت به ادراک وضع اشیاء در فضا و مکان مربوط می شود . این بعد از کار کرد بینایی متضمن ادراک جابجایی یک جسم یا سمبل( تصاویر، حروف ، اعداد ) و رابطه آن با اشیاء دور و اطراف است .
ب) تمیز بینایی : به توانایی تشخیص تفاوت یک شیء از شی ء دیگر مربوط می شود . مهارت در جور کردن تصاویر معین ، طرح ها ، اشکال ، حروف و کلمات نمونه دیگری از فعالیتهای تمیز بینایی است .توانایی در تمیز حروف و کلمات برای یادگیری خواندن ضروری است .

ج ) نقش از زمینه : این خرده مهارت نیز به تشخیص تصویریک شی ء از زمینه محیطی آن مربوط می شود .کودک معلول در این مورد نمی تواند توجه خود را به محدوده مورد سؤال ( نقش ) جدا از زمینه بصری متمرکزکند و در نتیجه در امر تشخیص بواسطه تحریکات نامربوط دچار آشفتگی می شود .

د) اکمال دیداری :فعالیتی است که طی آن از فرد مورد آزمایش خواسته می شود که کل محرک ارائه نگردد .

ه) بازشناسی شیء :به توانایی بازشناسی ماهیت اشیاء به هنگام مشاهده آن ها مربوط می شود .توانایی کودکان کودکستانی در بازشناسی اشکال هندسی ، حروف و اعداد خود پیش درآمدی خوبی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بعدی آنها در خواندن است

تمرینات مربوط به ادراک بینایی

1- طرح تخته های سوراخ دار: طرح هایی با قطعات رنگی بر روی تخته سوراخ دار بسازید و از کودک بخواهید مشابه آن طرح را درست کند.
2- تخته های پارکت: طرح هایی را با استفاده از تخته پارکت یا سرامیک و مانند آن درست کنید و از کودک بخواهید مشابه آنها را درست کند.
3- طرح مکعب ها: مکعب هایی از جنس چوب یا پلاستیک که یک رنگ یا چند رنگ باشند تهیه کنید و با آنها طرح هایی بسازید که کودک از روی آنها مشابه سازی کند.
4- پیدا کردن شکل در تصویر: از کودک بخواهید در یک تصویر مثلاً تمام چیزهای گرد، یا مربع و مانند آن را پیدا کند و آنها را رنگ بزند.
5-پازل : جورچین های آماده و یا دست ساز تهیه کنید و از کودک بخواهید آنها را جور کند. تصاویری از اشخاص، حیوانات، حروف، اعداد، اشکال هندسی و مانند آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و از کودک بخواهید آنها را کنار هم بگذارد. داشتن الگوی مشابه یا کشیدن طرح خطوط در صفحه زیر قطعاتی که باید با هم جور شوند یا قطعاتی که بخشی از آن در حاشیه صفحه باقی مانده است و مانند آن برای راهنمایی کودک در اوایل تمرینها مورد استفاده قرار می گیرد.
6- دسته بندی: از کودک بخواهید شکل های هندسی با اندازه و رنگ های متفاوت را که از تخته یا مقوا بریده شده یا بر روی کارتهایی رسم شده است با هم جور کند.
7- جور کردن: شکل های هندسی با تعداد زیاد را بر روی کارتهایی رسم کنید و از کودک بخواهید با پیداکردن مشابه هر کدام آنها را با هم جور کند.
8- دومینه: کارت هایی از مقوا به صورت دومینه با نقطه هایی به صورت رنگی و از جنس آهن ربایی، کاغذ چسبی، یا کاغذ سمباده ای بسازید و از کودک بخواهید آنها را بر روی تخته با هم جور کند.

9- کارت بازی: مجموعه ای از کارت های بازی که در آن تصاویر، اعداد، مجموعه ها و مانند آن به کار رفته است به کودک بدهید و بخواهید که آنها را با همدیگر جور کند.
10- اعداد و حروف: بازیهایی به شکل نام بردن، جور کردن، جدا کردن و مانند آن را برای کودک در زمینه اعداد و حروف ترتیب دهید تا درک و تمیز او رشد یابد.
11- کارت حروف: حروفی را بر روی کارت بنویسید و از کودک بخواهید هرکدام را که می خوانید مشخص کند و روی آن را بپوشاند.
12- ادراک دیداری کلمات: کلمات و حروف معینی را روی کارت بنویسید و از کودک بخواهید آن ها را دسته بندی کند، جور کند، جدا کند و یا با انگشت ردیابی کند.
13- مجموعه ای از ابزار: مجموعه ای از ابزار را به کودک نشان دهید. آنگاه روی آن ها را بپوشانید یکی از وسایل را بردارید. از نو مجموعه را نشان دهید. از کودک بخواهید وسیله گمشده را پیدا کند.
14- تعدادی طرح هندسی یا حروف و اعداد را به کودک نشان دهید. از کودک بخواهید پس از توضیح شما قطعه موردنظر را از بین قطعات مختلف پیدا کند. در مورد دیگر پس از ارائه طرح های هندسی و حروف و اعداد می توانید روی آنها را بپوشانید و از کودک بخواهید که آنها را روی کاغذ بیاورد.
15- مجموعه محدودی از اشکال- طرح ها یا اشیاء را به کودک نشان دهید. به کودک بگویید که مشابه همان قطعات را از بین وسایل پیدا کرده و با همان نظم بچیند. ورق های بازی- قطعات رنگی- قطعات منقوش یا انواع کاشی و سرامیک برای این چنین تمریناتی می تواند مفید باشد.
16- ارائه تحریکات بینایی به وسیله تاچیستوسکوپ یا کارت های آموزشی می تواند برای یادآوری طرح ها- اعداد- حروف یا کلماتی که دیده می شوند مورد استفاده قرار گیرند.

ادراک دیداری و تمرینات پیشنهادی برای تقویت آن – سایت پاکدلها