سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

?ارزیابی کامل نارساخوانی? (Assessment of Dyslexia

قبل از ارزیابی به یکسری اطلاعات زمینه ای نیاز داریم :

تاریخچه خانوادگی
تاریخچه رشدی و پزشکی
در تاریخچه گیری :

سابقه ی آسیب مغز و بررسی تاریخچه ی پزشکی ( ضربه ، تشنج ) ، تأخیر در گفتار و زبان ، تعداد خواهر و برادر کودک ، تحصیلات سایر اعضای خانواده چگونه است ، بررسی عاطفی کودک ، بحث آموزشی مدرسه ، تغییر مدرسه کودک ( آیا کودک مدرسه ی خود را تغییر داده است ) ، کودک میز چندم می نشیند ، درس می خواند یا نه ، بازی هایش چیست ، بحث توارث ، محرومیت های محیطی ، نواقص حسی ، رشد گفتارو زبان ، ویژگی های رفتاری ، بررسی چک لیست معلم ، توانایی درک مطلب ، رفتار و وضعیت تحصیلی و…

ارزیابی جنبه های عمومی :

ارزیابی هوش : وکسلر ، ریون رنگی و گودیناف
ادراکات بینایی : فراستیک
آزمون حرکتی : آزمون اوزرتسکی و آزمون بندرگشتالت
آزمون TOLD : آزمون رشد زبانی
آزمون ITPA
آزمون ادراک شنیداری : ۱ . حافظه ۲٫ تمیز شنیداری ۳ . توالی خاطر نشان می سازند که برای گردآوری نمونه ای از گفتار کودک ، شیوه های توصیف تصاویر ، صحبت در مورد اسباب بازی ها و یا پاسخ به وارسی ها و سؤال های مصاحبه کننده ، بیش از سایر روش ها توصیه می شوند . زمینه ای که نمونه های زبان در آن جمع آوری می گردند نیز دارای اهمیت است ، زیرا کودک در محیط های مختلف به یکسان صحبت نمی کند .
آزمون های تخصصی خواندن : الف: رسمی ب: غیر رسمی ج: مشاهده

الف : رسمی

آزمون آگاهی واجشناختی : تصویری یا شنیداری انجام می شود . برای اینکه حافظه دخالتی در آزمون نکند ، بهتر است از تصویر استفاده کنیم . آگاهی واجشناختی عبارتست از توانایی تشخیص و دستکاری ساختمان و سازه های یک گفته ، بدون توسل و تکیه بر معنای جمله . برای یادگیری خط الفبایی و خواندن و نوشتن لازم است . که شامل :
۱٫آگاهی هجایی : آگاهی درون هجایی و آگاهی واجی و هر کدام از این بخش ها مثال دارد . بهتر است تصویر کلمه ای که می خواهد بخش کند، جلویش باشد. در آگاهی هجایی بهتر است ترکیب هجایی هم تست شود . مثل :
( صن + د + لی )
آگاهی هجایی: ۱٫ تقطیع و ترکیب هجا
آگاهی درون هجایی : ۲ . تشخیص تجانس : اول کلمات مثل هم هستند ۳٫ تشخیص قافیه : آخر کلمه مثل هم هستند.
آگاهی واجی :۴٫ ترکیب واجی ۵٫ شناسایی کلمات دارای واج آغازین یکسان ۶٫ شناسایی کلمات دارای واج پایانی یکسان ۷ . تقطیع واجی ( صدا کشی ) ۸ . نامیدن و حذف واج پایانی ۹٫ حذف واج میانی ۱۰ . نامیدن و حذف واج آغازین .نحوه ی اجرای آزمون :
برای هر خرده آزمون ۲ تا ۳ کلمه راهنما . امتیاز ۱ برای پاسخ صحیح و صفر برای پاسخ غلط . در مجموع آزمون یک ساعت طول می کشد و هر خرده آزمون دارای ۱۰ سؤال .گروه های سنی:
۱۱/۴-۴ خرده آزمون های ۱ تا ۴
۱۱/۵-۵ خرده آزمون های ۲ تا ۶
۱۱/۶-۶ خرده آزمون های ۲ تا ۸
۱۱/۷-۷ خرده آزمون های ۱ تا ۵
آزمون های خواندن : مشاهده
Schonell Groded Word Reading Ttest
From The Brithish Word Reading
آزمون خواندن Neal
آزمون خواندن NEAL : از ( ۱۳- ۴ ) سالگی ۲ بخش دارد : ۱٫ متن های خواندن ۲ . آزمون های تکمیلی

متن خواندن : ۶ متن از ساده به پیچیده – هر متن تعداد مشخصی کلمه دارد – متن اول ۲۶ کلمه و متن آخر ۱۳۹ کلمه دارد – به ازای خطاها نمره کم می شود و به ازای درست نمره داده می شود – برای مکث ها و خطاهای در جازدن که زمانبر نباشد ، نمره کم نمی شود – برای هر متن ، سؤال درک مطلب پرسیده می شود و نمره ی ۱ برای هر پاسخ صحیح – اگر در متن اول تعداد خطاها بیش از ۱۲ باشد ، متن دوم داده نمی شود .
آزمون تکمیلی Neal
1. املا نویسی
۲٫ تشخیص ابتدا و انتهای کلمه ← ۵ تصویر جلوی کودک ← باید ۲ تصویر با صدای اول و آخر مشابه را مشخص کند
۳٫ تشخیص صدای حروف الفبا ← تبدیل به واج کند ← کسیری از حروف الفبا با شکل نوشتاری کوچک و بزرگ
۴٫ تمیز شنیداری ترکیب واج ها

آزمون خواندن : Durell Analysis Of Reading Abilityخواندن شفاهی – خواندن بی صدا – درک مطلب شنیده شده – املاء آوایی کلمات – حافظه بینایی کلمات – تشخیص صدا در کلمات برای پیش دبستانی – ۸ متن داستانی از ساده به پیچیده .
حافظه در دو بخش :
۱٫ مقدماتی : ۲۰ کلمه از طریق تاچیستوسکوپ ارائه می شود . از بین کلمات مشابه و هدف دور کلمه ای که دیده است ، خط می کشد .
۲٫ میانی : بعد از دیدن باید آنچه را دیده ، بنویسد . یکسری کلمه داده می شود که کلمه هدف گفته می شود . دور کلمه ای که صدای اولش با صدای کلمه ی هدف مشابه است خط بکشد . ( سیب ، کتاب ، موز و … ) ← کلمه گفته شده موش
آزمون های رسمی هجی کردن:

Frith Speling Test
Wernon graded word speling
ارزیابی هجی کردن ( Frith ) : در کلاس اولی ها بهتر است ارزیابی را از نامیدن حروف شروع کنیم .

۱٫ تحلیل صدای گفتاری : می گوییم این چیه ( س ) ← ….. بگو ← اول کلمه معلوم است
۲٫

برگرداندن واج به نویسه
۳٫ نویسه ها بطور قراردادی، صحیح انتخاب شوند
( ما می توانیم ارزیابی را از سطح پایین به بالا یا از بالا به پایین تست کنیم )

ب: غیر رسمی

خواندن متن : برای هر یک از سال های تحصیلی متن ۱۰۰ کلمه ای ( متنی که ۷۵% از کودکان آن کلاس براحتی آن را بخوانند ) + ۴ سؤال مربوط به متن
نتایج : بر اساس این آزمون ها ما ۳ سطح داریم :
• ۹۸% بخواند + ۴ سؤال جواب دهد ← سطح مستقل
• ۹۵% بخواند + ۳ سؤال جواب دهد ← سطح آزمایشی
• کمتر از ۹۵% + ۱ سؤال جدا جواب دهد ← سطح ناتوان

آزمون غیر رسمی خواندن کلمه :
برای هر سطح ( هر مقطع تحصیلی ) ← ۱۰ کلمه
در هر سطح ۱ خطا : قبول ۲ خطا : آزمایشی ۳ خطا : ناتوان
آزمون غیر رسمی هجی کردن :
۱٫ کپی کردن
۲٫ دیکته از سطح حروف ، هجا ، کلمات جمله .
۳٫ نوشتن آزاد : ( ۲۰ – ۱۵ ) دقیقه ← ۱ تا ۲ خطا بنویسد ، مشکل جدی دارد .
۴٫ حرکات اضافی .
۵٫ مقاله نوشتن با بیان .
۶٫ خوانا بودن .
تحلیل خطاها :

Auditory
Visual

ج: مشاهده ی رفتاری

والر و پلوک یک راهنمای مفید برای این نوع تشخیص فراهم آوردند . در کل اگر پاسخ به ۳ تا یا بیشتر از سؤالات زیر بله باشد، به تحقیقات بیشتری نیازمند است

۱٫ آیا در بیان نظرات خود در کاغذ مشکل دارد و یا گاهی در هجی کردن و دستخط، ارائه نامرتب و ضعیفی دارد ؟
۲٫ مقاوم به نظر می رسد و به زمان اضافی برای انجام کارهای نوشتاری نیاز دارد؟
۳٫ مشکلات غیر منتظره ای در خواندن یا ریاضیات دارد؟
۴٫ مشکلاتی در سازمان بندی زمان و فضا دارد؟
۵٫ مشکلاتی در موقعیت هایی که حافظه را درگیر می کند، مثل آوردن تجهیزات در زمان درست ، به خاطر آوردن دستورالعمل های گفتاری ، به خاطر آوردن شماره تلفن و … دارد ؟
۶٫ رفتارهای نامناسبی را برای اجتناب از موقعیت های کلامی که در آن مشکلات یادگیری ممکن است آشکار شود ، بکار می برد ؟
۷٫ غالباًٌ نگران و حواس پرت بنظر می رسد ؟
۸٫ از کودکتان ( دختر / پسر ) سؤال کنید، آیا مشکلی در کپی کردن آنچه که معلمش روی تخته می نویسد دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر

سؤالات پزشکی در مورد کودک نارساخوان (Dyslexic)

1. آیا تولد کودک شما به هر نحوی غیر معمول نبود ؟ ( مثلاً نابالغ یا بدون اکسیژن ) ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۲٫ وزن کودک شما هنگام تولد چقدر بود ؟
۳٫ آیا در تاریخچه ی پزشکی کودک شما چیز غیر طبیعی وجود دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۴٫ آیا کودک شما اخیراً تست بینایی داده است ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۵٫ آیا در کودک شما مشکل بینایی وجود دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر

سؤالاتی در مورد مدرسه کودک

۱٫ آیا کودک شما در بلند خواندن مشکلی دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۲٫ آیا کودک در هجی کردن مشکل دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۳٫ آیا کودک شما در کار کردن با اعداد مشکل دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۴٫ آیا کودک شما در انجام دادن ۲ دستورالعمل حالت گیجی دارد ؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
۵٫ رفتار کودک شما در خواندن چقدر می باشد ؟
۱٫ ناخوشایند ۲٫ طبیعی ۳٫ لذت بخش
۶٫ رفتار کودک شما در هجی کردن چگونه است ؟
۱٫ ناخوشایند ۲٫ طبیعی ۳٫ لذت بخش
۷٫ رفتار کودک شما در آموزش های جسمی چگونه است ؟
۱٫ نا خوشایند ۲٫ طبیعی ۳٫ لذت بخش

سؤالاتی درمورد راست و چپ برتر بودن کودک

۱٫ آیا کودک شما چپ دست است یا راست دست ؟
۱٫ چپ دست ۲٫ راست دست ۳٫ معلوم نیست چپ دست است یا راست دست
۲٫ آیا کس دیگری در خانواده چپ دست است ؟ چه کسی است ؟
۳٫ به من نشان بده با کدام پایت توپ را شوت می کنی ؟

منبع : کانال دکتر مرضیه نظری

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)