سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

?تمرین های زیر را برای اینکه باعث خستگی کودک نشود به حالت بازی در بیاورید.

?کاغذ A4 تهیه کرده و در قسمت میانه ی پایین کاغذ یک دایره ی مشکی به قطر 2 یا 2/5 سانتی (تو پر) رسم کنید و درست روبروی چشمان کودک به دیوار بچسبانید .

کودک باید در نیم یا یک متری نشسته و بدون پلک زدن به آن نقطه نگاه کند (اگر خسته شد یک بار پلک بزند) شما باید هر روز مدت زمان این تمرین را ثبت کنید توجه داشته باشید که تمرین با اجبار وسختگیری انجام نگیرد)
? تعدادی مهره های رنگی تهیه کرده (در اوایل کار 4تا6 نوع رنگ) ابتدا مهره ها را روی میز ریخته تا کودک با دقت نگاه کند سپس از او بخواهید چشمانش را ببند و شما چند مهر اضافه یا کسر کنید ،کودک باید مهره های زیادی یا کم شده را بگوید.
3- 2،3،4…. عدد لیوان پلاستیکی هم رنگ تهیه کنید آنها را برعکس گذاشته

و مهره ای را داخل یکی از لیوان ها کنید ،لیوان ها جابجا کرده واز او بخواهید تا مهره را حدس بزند که در کدام لیوان است.
? تصویر هایی از خانه ،انسان و حیوان که قسمتی از آنها ناقص باشد تهیه کرده و از او بخواهید قسمت های ناقص تصویر را بگوید.
? بازی پیدا کردن قسمت های متفاوت دو تصویر مشابه.
? در نقشه ایران محل شهر ها و استان ها را نشان دهد.
?چیدن مهره ها رنگی به نخ با در خواست نوع رنگ از شما.
? تمرین کامل کردن جمله های ناقص .
? بریدن کاغذ با قیچی به صورت برش مستقیم ، زیگ زاگ و گرد و مارپیچ.
? اشکال هندسی تهیه کرده و از کودک بخواهید با چشمان بسته نام اشکال را بگوید.

?تمرکز به صداهای محیط اطراف و گفتن نام صدا(در پارک، خیابان، مدرسه وخانه و… )

? تمرین روزانه ی تنفس به این صورت که با شمارش اعداد (میتوانید ابتدا تا 5 بشمارید ولی رفته رفته تا 10 افزایش دهید).
دم عمیق و باز دم آرام تا پایان شمارش ادامه یابد.چ

?در دستان کودک (با چشمان بسته و همزمان) در یکی جسم سرد در دیگری جسم گرم گذاشته و از او بخواهید تا دمای اجسام را تشخیص دهد.
?از کودک بخواهید روی یک صندلی بدون حرکت بنشیند و هر روز مدت زمان نشستن او را ثبت کنید
یادآوری?:نتیجه ی تمرینات ثبت شود-تشویق فراموش نشود- سخت گیری اعمال نگیرد.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)