سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کودک قبل از ورود به مدرسه باید سمت غالب خود را شناخته باشد.

پدر و مادر باید بدانند انجام فعالیتها با هر دو دست با یک میزان قدرت و دقت مطلوب نیست.

در این مقاله به تمریناتی برای برتر کردن یک دست اشاره شده است:

خوردن
از کودک بخواهید که لوازم سفره را مانند قاشق، چنگال، لیوان و… را با دست قوی ترش بگیرد.
همچنین هنگام غذا خوردن به کودک تاکید کنید که با دست برترش غذا بخورد.

تمرین نوشتن

نوشیدن
همواره به کودک تاکید کنید که همیشه لیوان را با دست برتر خود نگه دارد.

مسواک زدن
از کودک بخواهید همیشه مسواکش را با دست برترش بگیرد.

برداشتن اشیاء
توجه داشته باشید کودک برای برداشتن و نگه داشتن اشیا از دست برترش استفاده کند.

تشخیص حس لامسه
از کودک بخواهید که چشمش را ببندد. سپس یک شیء کوچک مانند تکه ای کاغذ و… در دست برتر او بگذارید و از او بپرسید که نام شی را بگوید.
کودک در این حالت مجبور است که فقط از طریق لمس کردن تشخیص دهد.

نوشتن
از کودک بخواهید تمرین نوشتن و نقاشی کشیدن را همیشه با دست برتر خود انجام دهد. از کودک بخواهید تمرینات نوشتن با دست برتر را ۴ بار در طول روز تکرار کند.

منبع: وب سایت فیزیوتراپی دکتر جان پور

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)