سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کودک بخواهید به مدت 10 ثانیه به تصویر نگاه کند پس از آن تصویر را به او نشان ندهید و بگوید چه تصاویری دیده است ؟

? اگر کودک توانست تصاویر را به درستی نام ببرد او را تشویق کنید و به مرحله ی 2 بروید. ( در ادامه آماده است)

? اگر کودک نتوانست تصاویر را نام ببرد به او فرصت دوباره بدهید تا تصویر را برای 10 ثانیه ی دیگر ببیند.سپس از او بپرسید که چه شکلهایی را دیده است. پس از پاسخگویی به مرحله ی 2 بروید.( در ادامه آماده است)

مرحله ی 2
? از کودک بخواهید دوباره به تصویر با دقت بیشتری نگاه کند، و هر وقت ابراز آمادگی کرد تصویر را به او نشان ندهید و سوالات زیر را از او بپرسید.

1- در بشقاب چه وسایلی بود؟
2- گلهای داخل گلدان چندتا بود؟
3- خط کش چه رنگی بود؟
4- بشقاب چه رنگی بود؟
? توجه داشته باشید:
1- شما می توانید با بازی این تمرین انجام دهید.
2- کودک را پس از هر بار که درست پاسخ داد تشویق کنید.
3- کودک اگر در موردی ضعف دارد به او فرصت دوباره دهید و او را با کلمات مثبت تشویق به یادآوری کنید.
4- اگر کودک زود خسته می شود تمرین را به زمان دیگری موکول کنید.
5- شما می توانید این تمرین را هنگامی که سفره پهن می کنید انجام دهید ، از کودک بخواهید به وسایل داخل سفره نگاه کند سپس از او سؤال کنید، چند لیوان دیده است و مانند آن .

?منبع : کانال کتاب کودک

 

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)