سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

الف-کودک به علت کندی در عمل نوشتن هماهنگ نیست باید تمرین های تقویت عضلات کوچک و بزرگ وهمچنین تمرین هایی برای هماهنگی چشم ودست انجام شود

ب-بسیاری کودکان این واژه هاراجامی اندازند چون این واژه هادرحافظه شنیداری آن هانمی ماند.

-سه کلمه برای کودک بیان کنید وازوی بخواهید بعد از تمام شدن حرف شما بگوید وکلمات رااضافه کنید.

-یک جمله بگویید وازاو بخواهید بگوید وبعد جمله دیگری به جمله اول اضافه کنید.

-دادن چنددستور وازکودک بخواهید به ترتیب انجام دهد.
جملات کوتاهی برای کودک بخوانید واز او بخواهید کلمه اخر جمله را تکرار کند ود رهر جمله تعداد کلمات را افزایش دهید
کلماتی را برایش بخوانید واز او بخواهید کلمات هم اغاز وهم پایان را بیان کند
کلماتی را برایش بخوانید وبخواهید تا حرف اول راحذف کندمثال
تنور..( ن )…تنور
اعدادی برایش بخوانید تا به ترتیب بیان کند وتعداد آن را افزایش دهید
کلمات شنیده شده را به صورت مستقیم وسپس به صورت معکوس بیان کند
ساخت کلمه با حرف آخر
دسته بندی کلمات شنیده شده مثل رنگها وتعداد
به خاطر آوردن جملات شنیده شده
کاربرد بازیهای گروهی چون بازی بیز

 

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)