سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استفاده از غلبه دو طرفه و آموزش دو نیمکره ی مغز در بهبود  اختلال ریاضی  

    ریاضی مانند هر مهارت دیگری در قسمتهای مختلف مغز پردازش می شود و فقط یک نمیکره حیطه های مربوط به حساب نارسائی را پردازش نمی کند بلکه هر دو نیمکره در آن دخیل هستند (نبسون 2003).

    محاسبات سریع ذهنی و مفهوم سازی انتزاعی و مهارت حل مسئله و عملکرد نوشتاری در لب فرونتال انجام می گیرد عملکردهای شناختی و یکپارچه سازی و عملیات عددی و محاسبه ای بر عهده لب آهیانه ای تجربیات دیداری و تمیز دیداری، نمادهای نوشتاری ریاضی و محاسبات  هندسی بر عهده ی لب اکسی پیتال پس سری است و مهارتهای ریاضی شامل ادراک شنیداری و حافظه ی کلامی بلند مدت و حافظه ی سری ها. حقایق پایه ریاضی و گفتار بی صدا در طی حل مساله بر عهده لب تمپورال و گیجگاهی است (اوبرزات و هنید 1991 صص 5-554 .)

    مهارتهای سازمان یافته ادارکی دیداری فضایی که برای نوشتن در ریاضیات به کار می رود به وسیله ی نمیکره راست انجام می گیرد و مدارکی دال بر درگیری نیمکره ی راست در یادگیری پیش نیازهای مربوط به ریاضی وجود دارد.( مارتین 1999 صص 2-151 .)

    متخصصان عصب روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که نیمکره چپ در تشخیص خصوصیات و تقلیل مجموعه به عناصر تشکیل دهنده تخصص دارد و نیمکره راست در سازماندهی عناصر نقش دارد. به عبارت دیگر نیمکره ی چپ معمولاً از پردازش سریالی به معنی عنصر به عنصر در هر لحظه استفاده می کند و نیمکره ی راست از پردازش همزمان و براساس تشابه یعنی نوع پردازش نیمکره ی راست برای ادارک فضایی و نیمکره ی چپ برای فعالیتهایی مانند زبان که از نظر زمانی سازماندهی شده اند مناسب تر است واضح است که فقط یک نمیکره اطلاعات را پردازش نمی کند . برای مثال اطلاعات ریاضی فقط مربوط به نیمکره ی چپ نیست. دیویدسون نشان داد که دو نوع سبک ادارک مسائل برای ریاضی وجود دارد یکی اساساً سریالی و دیگری براساس شناسایی ساختارها استوار است تحلیل به صورت کلی در نیمکره ی راست و تحلیل به صورت سریالی و جز به جز با نیمکره ی چپ صورت می گیرد.

    گلدبرگ و کاستا معتقدند که برتری نیمکره ی چپ در پردازش رمزها متداول است و نیمکره  راست در موقعیتهای جدید و بدیع کارآمد است و در عین حال نتیجه می گیرند که همه ی کارکردهای مرتبط با زمان تنها در حیطه ی نیمکره ی چپ نیست و همچنین همه کارکردهای فضایی و دیداری صرفاً در حیطه ی نیمکره ی راست نیست و درگیری نسبی نیمکره ای راست چپ است که در پردارش اطلاعات اهمیت دارد.(خمسه 1385 ص 61)

    با توجه به مطالب بالا چون در کودکان حساب نارسا سلولهای آسیب دیده ی مغزی وجود دارد (بارودی و گینزبرگ به نقل از سرنر 1993) می توان با فعال کردن سلول های مشابه که همان کارکرد را انجام می دهند جانشینی به وجود آورد به این منظور می توان از روشهای مختلفی بهره گرفت یکی از این روشها آموزش دو نیمکره ی مغز و به کارگیری روشهایی برای تقویت مراکز مغزی هر دو نیمکره است با توجه به اینکه در عملکردهای فردی یکی از نیمکره های مغزی فعال تر است و تمایل به استفاده از یک سمت بدن به جای دیگری در فرآیند رشد مغز به وجود می آید. افراد نیمه ی غیر غالب را کمتر استفاده می کنند. در حالی که با توجه به موارد گفته  شده نیاز داریم که هر دو نیمکره ی مغز را رشد دهیم تا به عملکردهای هر دو نیمکره دسترسی پیدا کنیم. و نهایتاً اینکه بدانیم آموزشی که به اکثر نقاط مغز مربوط می شود مناسبت تر است و پیامهای چند رسانه ای عرضه تا میزان یادگیری و پایداری آن بالا رود برای ایجاد غلبه دو طرفه مغز و آموزش دو نیمکره مغز این فعالیتها در جلسات درمانی پیشنهاد می گردد.

آموزشها برای فعالیت دو نیمکره مغزی به صورت هماهنگ در جلسات درمانی:

جلسه اول: معرفی اولیه تمرینات حرکتی مانند قدم زدن به  جلو عقب پهلوها و پریدن سینه خیز رفتن راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس پرش تقاطعی قرار دادن انگشت شست در مقابل هر یک از انگشتان .

جلسه دوم و سوم: کشیدن شکل و حروف روی قسمتهای مختلف بدن و حدس زدن ، پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست ، پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن ، ضربه  به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست.

جلسه چهارم و پنجم:

– تنفس عمیق به علاوه گوش دادن به موسیقی

– راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء

– چرخاندن میله و حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان

– تمرین چرخش مداد در دست با چپ و راست

-آموزش خلاقیت و تحریکات یکپارچکی حسی

جلسه ششم و هفتم

-گوش دادن به موسیقی با چشم بسته

– مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن

-گفتن لطیفه و به خاطر سپاری آن و

-آشنایی با چرتکه

– بستن چشم و پیدا کردن راه تمرین مداد شمعی

جلسه هشتم و نهم:

– بازی با چرتکه

– جمع اعداد یک رقمی به صورت بلند گفتن مراحل و نتایج

– آموزش خلاقیت

– بازی با شاقول بالا و پایین انداختن میله

جلسه دهم و یازدهم:

مرور جلسات گذشته

آموزش خلاقیت تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه

گذاشتن چوب کبریت لای لبها و حرکت آن

خواندن داستان و گرفتن احساسات مختلف مربوط به داستان

راه رفتن با چشم بسته

جلسه دوازدهم و سیزدهم :

تاکید روی فعالیتهای دستی

لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه

چرخاندن توپ روی بدن و بازی نقش

جلسه چهاردهم و پانزدهم:

تمرین ایستادن روی شانه ، پا ، دو چرخه ، راه رفتن با کتاب روی سر ، پرش ، آموزش مهارت اجتماعی ، تصور بدنی

جلسه شانزدهم:

ساختن طرح ، دادن شکل به فرد و ساخت جمله ، ضربه ریتمیک روی پا

منبع : وبلاگ بینش برتر

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)