سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر تصویر سازی ذهنی – حرکتی بر یادگیری مهارتهای حرکتی
سایت پاکدلها:انسان همواره به صور مختلف با فرآیند یادگیری در ارتباط بوده است و دائماً به نوعی در حال یادگیری مهارت‌های مختلف می‌باشد. از جمله انواع یادگیری، یادگیری مهارت‌های حرکتی است که از بدو تولد شروع و در طول زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سال‌های گذشته محققین کوشیده‌اند تا عوامل مختلف یادگیری مهارت‌های حرکتی را بشناسند. را ه اصلی یادگیری حرکتی انجام دادن و تمرین عملی است . اما، روش‌هایی نیز وجود دارد که به عنوان مکمل ‌تمرین عملی برای یادگیری بهتر و سریع‌تر مهارت مورد توجه درمانگران می باشد . یکی از مهم‌ترین این روش‌ها تمرین ذهنی است. که در این روش، از فراگیران می‌خواهیم که بدون انجام دادن آن، مهارت موردنظر را به طور ذهنی مرور کنند. فراگیران مراحل انجام حرکت را به نوبت مرور می‌کنند و تصور می‌کنند که حرکات را به طور موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند .منظور از تصویرسازی حرکتی، توانایی تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام آن می باشد.

به عبارت دیگر تصویر سازی ذهنی –حرکتی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت‌آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرام‌بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است در مطالعات بسیاری اثر تاثیر تصویر سازی حرکتی بر یادگیری بررسی گردیده است و مشخص گردیده استفاده از تصویرسازی ذهنی وسیله مناسبی برای نیل به آرامش روانی و تحقق یافتن یادگیری و اجرای موفق یادگیرنده است و در کل تغییرات مناسبی را در رفتار حرکتی ایجاد می‌کند . تمرین ذهنی فرآیندی است که در طی آن، شخص، واکنشها و مهارتهای حرکتی آموخته شده را به صورت درونی و ذهنی (بدون اجرای آن) به تصویر کشیده و با تکرار و تجسم آنها در ذهن خود این مهارتها و حرکات را تقویت می‌کند. این تمرین به منظور بهبود عملکرد و اجرا انجام می‌شود. مطالعات متعددی نیز وجود دارد که نشان میدهد تمرین بدنی بهمراه تمرین ذهنی برای بهبود عملکرد موثر است اما در مجموع تمرینات ذهنی برای دانش آموزانی که در سطوح پیشرفته قرار دارند مفیدتر از دانش آموزان مبتدی است زیرا آنان دراجرای تمرینات ذهنی نیز مهارت کسب کرده اند.مدت زمانی که یک حرکت به صورت ذهنی مرور می¬شود نیز با زمان حقیقی عمل حرکتی همبستگی زیادی دارد و پیشنهاد می¬شود به منظور بهبود اجرا و یادگیری تکالیف جدید مدت زمان تصویرسازی حرکتی باید به مدت زمان اجرای جسمانی نزدیک بوده و در تغییر سرعت اجرای تصاویر ذهنی احتیاط شود.از تأثیرات دیگری که می‌توان برای تمرینات ذهنی بر شمرد این است که تمرین ذهنی در فرد نوعی اطمینان به وجود می‌آورد و اجراکننده می‌تواند حالات هیجانی آسیب زننده مانند تنش و اضطراب را نسبت به آن کنترل کند. شواهد علمی زیادی وجود دارد که تصور اجرای موفقیت‌آمیز باعث آرامش می‌شود و اجراکننده بر آنچه که باید انجام دهد تمرکز می‌کند و به آنچه پس از شکست اجرایش رخ خواهد داد، فکر نمی‌کند . تمرین ذهنی می‌تواند برای مهارتی که خوب یاد گرفته شده است بسیار مؤثر واقع شود و تمامی مهارتها می توانند در مرحله اجرا با استفاده از تمرین ذهنی و تمرین بدنی بهبود و ارتقا یابند.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)