سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرینات تقویت حافظه فعال ، تقویت دقت و تمرکز در کودکان ، راهکارهایی برای تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان ، چگونه حافظه فعال را تقویت کنیم ، حافظه کاری چیست؟

تمرینات تقویت حافظه فعال (حافظه کوتاه مدت)

1- یادآوری عدد به صورت مستقیم( از 3 عدد شروع شده و گسترش می یابد)

2- یادآوری عدد به صورت معکوس( از 3 عدد معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

3- یادآوری کلمه به صورت مستقیم( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

4- یادآوری کلمه به صورت معکوس( از 3 کلمه معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

5- یادآوری تصویر به صورت مستقیم( از 3 تصویر شروع شده و گسترش می یابد)

6- یاد آوری لیستی از هجاهای بی معنی( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

7- یادآوری تصویر به صورت معکوس( از 3 تصویر معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

8- یاد آوری کلمه غیر مرتبط ( از 1 کلمه غیر مرتبط از بین 3 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد) توجه شود که این تفاوت ها به کاربرد-مفهوم- – رنگ و اندازه و شکل و….

9- یاد آوری کلمات غیر مرتبط ( از 2 کلمه غیر مرتبط از بین 5 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد)

10- یاد آوری جمله ( از جملات کوتاه 3 کلمه ای شروع شده و گسترش می یابد)

11- یادآوری جمله( درست یا اشتباه بودن جمله را بیان کند و کلمه آخر جمله ها را بگوید( از 1 جمله شروع شده و تعداد جملات افزایش می یابد)

12- تطبیق لیست کلمه یا لغت . یک سری کلمه گفته می شود بعد از چند ثانیه کلمات جدید بیان می شود.باید تشخیص داده شود که آیا کلمات قسمت اول با کلمات قسمت دوم یکسان است یا خیر.

13- شمارش اعداد به صورت معکوس

14- انجام محاسبات ساده ریاضی به صورت معکوس

15- یاد آوری مکعب از روی صفحه رنگی مشبک

16- تمرین با مازها

 

تمرینات تقویت حافظه فعال – سایت پاکدلها

برای دانلود فایل تمرینات تخصصی و قابل پرینت تقویت حافظه فعال اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت حافظه فعال اینجا کلیک کنید

اگر مایل به مشاهده مطلبی با عنوان تاثیر عقب راه رفتن بر حافظه فعال هستید ، اینجا کلیک کنید