سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  راه های بهبود روان خوانی

افزون بر بازشناسی درست واژه ها ،خوانندگان باید مطالب را سریع وروان بخوانند .درغیراین   صورت ،خواندن غیر طبیعی وناخوشایند می شود وخواننده معنی مطالب را درک                     نمی کند .(ریچک وهمکاران ،1996،هازبراک،1996)

1-    خواندن مکرر:خواندن مکرر راهبردی است که در آن به دانش آموز تمرین های تکراری داده می شود تا بتوانند روان تر بخوانند .واضح است که آهسته وبا مکث خواندن موجب می شود خواننده بهتر بتواند بیشتر واژه های متن را به درستی تشخیص دهد ،اما این کار به روان خوانی منتهی نمی شود .دراین روش متنی با پنجاه تادویست واژه نسبتاً همسطح از نظر دشواری انتخاب می شود که خواننده بیشتر واژه های آن را می تواند تشخیص دهد .دانش آموز قبل از خواندن هرمتن جدید این متن انتخابی را به طور شفاهی سه یا چهاربار می خواند .میزان درستی واژه ها وسرعت خواندن معمولاً بعداز هربار خواندن به دانش آموز گفته می شود وتمرین روزانه نیز توصیه می گردد.(ریچک ودیگران ،1996)

2-    کتاب های پیش بینی پذیر :کتاب های پیش بینی پذیر شامل الگوها یا ترانه هایی است که بخش هایی از آن بارها تکرار می شود .بسیاری ازآن بر مبنای قصه های مردمی و  قصه های پریان نوشته شده اند .بطور مثال ،در قصه سه بز نر خشن ،موقعی که بزهای نر تک به تک روی پل می روند ودر تله ی غول گیر می کنند ،غول هربار می پرسد ((کی روی پل تو تله ی من گیر کرده ؟))بعداز اینکه این کتاب ها چندین بار برای کودکان خردسال خوانده شد ،آن ها می توانند طرز بیان وجمله بندی را یاد بگیرند ودر طول داستان همراه با گوینده ی داستان آن را تکرار کنند .کتاب های پیش بینی پذیر بسیار خوبی برای درگیر کردن فعالانه ی کودک با داستان است .حتی قبل از اینکه آن ها خواندن را آغاز نمایند ،با این روش آن ها دانش زبانی خود را گسترش می دهند وبه پیش بینی آنچه گفته خواهد شد ،می پردازند.این تجربه ها به آن ها کمک می کند وقتی خودشان شروع به داستان خوانی کردند بتوانند واژه ها را تشخیص دهند .

3-    روش همراه خوانی :دراین روش کودکان ضمن گوش کردن به داستانی که از ضبط صوت پخش می شود همراه با آن به خواندن متن می پردازند .در کلاس درس برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کودکان دیگر ،کودک مورد نظر می تواند با استفاده از گوشی به نوار ضبط صوت گوش بدهد .کتاب ها ونوارهای تجارتی زیادی برای این منظور موجود است .

راه های بهبود درک مطلب

درک پایه واساس عمل خواندن است .همراه با یادگیری تشخیص واژه ،کودکان باید متن را بفهمند و با آن تعامل داشته باشند .

1-    استفاده از مجموعه ی کتاب های پایه :کتاب های پایه مجموعه ی کتاب ها ومواد کمکی ومرتبط به هم هستند که به منظور رشد مهارت های پایه ای خواندن تهیه شده اند .مجموعه ی کتاب های پایه شامل کتاب های طبقه بندی شده ای است که از کتاب های خیلی ساده ی آمادگی وکلاس اول شروع می شود وتا کلاس های بالاتر ادامه می یابد وبه تدریج دشوارتر می گردد.میزان دشواری این کتاب ها از نظر واژگان ،محتوی داستان و رشد مهارت ها به تدریج افزایش می یابد .

2-    فعال کردن دانش پیشین :

الف:روش تجربه ی زبان :روشی است که بر پایه دانش وزبان دانش آموز بنا می شود واشکال گوناگون زبان (گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن ونوشتن )را به یکدیگر پیوند می دهند .این روش از تجربه ها وزبان خود کودک به منزله ی مواد خام سود می جوید .دانش آموزان   داستان هایی را بر معلم دیکته می کنند (یا خودشان داستان هایی می نویسند ).برپایه ی همین داستان ها آموزش خواندن صورت می گیرد .

ب: روش   k-w-L:کا-دبیلیو-ال شیوه ای برای خواندن ومطالعه ی محتوای کتاب های درسی گوناگون است .(اوگل،1986)

حروف کا – دبیلیو –ال سه سئوال در سه مرحله ازیک درس است :

1-k: چه می دانم ؟ دانش آموزان درباره ی موضوعی فکر می کنند وتمام اطلاعات خود را در مورد آن بیان می کنند .گروهی ازدانش آموزان می توانند دانسته های خود را روی هم بگذارند .

2-w: می خواهم چه چیز را بفهمم ؟هر دانش آموز فکر می کند که می خواهد (یا انتظاردارد)چه چیزی را از خواندن فلان مطلب یاد بگیرد وآن ها را روی کاغذ می نویسد.سپس دانش آموزان می توانند پاسخ های خود را با یکدیگر مقایسه کنند .

3- L: چه چیزی یاد گرفتم ؟ دانش آموزان در سکوت درس را می خوانند وآنچه یاد گرفته اند ،می نویسند .افراد گروه می توانند مشترکاً به این سئوال پاسخ دهند .

K

چه می دانیم

W

چه می خواهیم بفهمیم

L

چه یاد گرفتیم

برگه راهبرد کا – دبیلیو – ال

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)