سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادراک شنیداری را می توان معطوف به چهار کارکرد دانست که شامل : تمیزشنیداری، حافظه شنیداری ،توالی شنیداری و پیوند شنیداری می شود .

ادراک شنیداری:

ادراک شنیداری نه تنها موجب شنیدن بلکه موجب تفسیر و فهم پیام نیز می‌شود. از این رو معلمان و مربیان ورزش بایدبا درمانگر شنوایی و گفتار که در درمان اصلاحی شنوای مهارت و تخصص دارند، همکاری نزدیک داشته باشند. مفاهیمی که تحت نام مهارتهای شنیداری آورده می‌شود عبارتند از تمیز شنیداری، اکمال شنیداری، همخوانی شنیداری و حافظه توالی شنیداری.

1-2 تمیز شنیداری: به توانایی شناخت و تشخیص درست و دقیق صداهای مختلف با توجه به زیر و بمی، حجم و طرح آنها اطلاق می‌شود تمیز شنیداری همچنین موجب می‌شود که با صدای گفتار یا همهمه را از سایر صداها تشخیص دهیم. برای کمک به توسعه و رشد این مهارت در کودکان باید فعالیتهایی طراحی کرد که آنها را تشویق کند تا تشابهات و تفاوتهای صداهای گفتاری را با هم مقایسه کنند.

2-2 اکمال شنیداری: عبارت است از تمایل به کامل کردن یک صدا یا کلمه به محض اینکه جزئی از آن شنیده شود و این ناشی از تمایل و نیاز انسان به تکمیل هر رفتار یا عمل ذهنی است. برای توسعه و تربیت مهارت اکمال شنیداری در کودکان، فعالیتهای متنوعی را می‌توان انجام داد و آنها را تشویق کرد تا با شنیدن بخشی از صداها و کلمات آشنا، آن را تکمیل کنند. کودکان می‌آموزند چگونه کلمات متضاد و هم معنی را تداعی کنند در بکارگیری زبان برای برقراری ارتباط ماهرتر و انعطاف پذیرتر ‌شوند.

3-2 حافظه توالی شنیداری: عبارت است از توانایی یادآوری و تکرار صحیح و متوالی نشانه‌های شنیداری- این مهارت دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا مستقیماً با بسیاری از تکالیف درسی و آموزشگاهی نظیر پیروی از دستورالعملها، یادآوری توالی یک داستان که توسط معلم خوانده یا گفته می‌شود و یادآوری توالی یک طرح موزون در ارتباط است.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)