سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویژگیهای نیمکره راست مغز :

1-   سمت چپ بدن را کنترل می کند

2-   مرکز درک تصاویر و مقررات است

3-   قدرت تشخیص چهره‌ها را دارد

4-   قدرت حل معما را دارد

5-   درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است

6-   تخیل و خواب در این ناحیه است

7-   قدرت خلاقیت و کشف کردن دارد

8-   ورزش و حرکات موزون بدن در این ناحیه است

9-   استعداد موسیقی در این قسمت است

10-  حس لامسه و درک اشیا سه بعدی در این قسمت است

11-جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد

12-  با هنرهای نقاشی و طراحی سر و کار دارد

13-  مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن است

14- ادراکات آن کل نگر است.

15- قدرت نظم و طبقه بندی ندارد.

16-  قدرت درک ریاضیات و فلسفه را ندارد.

17-  مهارت مدیریت را بلد نیست.

18-  خلاقیت و ذوق هنری دارد. نقاشان، طراحان، نویسندگان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغز بیشترین استفاده را می‌برند.

19-   ویژگی های زنانه در این قسمت است

 ویژگیهای نیمکره چپ مغز:

1-   مرکز محاسبه و تحلیل است

2-  قسمت راست بدن را کنترل میکند.

3-   ریاضیات و فلسفه را دوست دارد.

4-   نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارد.

5-   همیشه منطقی و تحلیل‌گر با کارها برخورد می‌کند.

6-   با تنوع در زندگی مخالف است و زندگی منظم و از قبل تعیین شده را می پسندد.

7-   از انتقاد دیگران می هراسد.

8-   با جزئیات سرو کار دارد.

9-   پردازش اطلاعات و طبقه بندی را برعهده دارد.

10-  عجول است و حوصله ندارد.

11-  همه چیز را فقط با حرف زدن صرف توضیح می‌دهد. قدرت توضیح دادن مطالب را با مثال و شکل کشیدن ندارد.

12- قدرت تخیل ندارد.

13-    استعداد موسیقی و نقاشی را ندارد.

14-  قدرت خلاقیت و کشف را ندارد.

15- مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است.

16-  ویژگی های مردانه در این قسمت است.

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)