سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارتهای محاسباتی

برخی کودکان در مورد اعمال پایه ای حساب چون جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دچار مشکلات بخ خصوصی هستند بسیاری از مسایل محاسباتی این کودکان از مشکلات آنان در مهارتهای بنیادی تناظر یک به یک شمارش و مفهوم مجموعه مایه می گیرد. بسیاری کودکان نمی توانند برای ترکیب اعداد و ساخت اعداد جدید به مهارتهای حافظه متکی باشند. در مورد این کودکان بهتر است به جای حفظ 30 تا 50 ترکیب گوناگون از اجسام قابل لمس و موقعیت های عملی استفاده شود. معمولا با پیشرفت کوکان در حساب رابطه متقابل اکثر مهارتهای حسابی روشن خواهد شد. مشکلات تغییر مکان دوباره اعداد معمولا با مسائل درک ارزش مکانی مرتبط است، همان گونه که مشکلات تقسیم اعداد با عدم درک مفهوم ضرب ارتباط دارد. بستگی و رابطه یک مهارت با مهارت دیگر همواره باید مورد توجه کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری قرار گیرد.

انواع مشکلات حساب (ریاضی)

تشخیص شکل: توانایی تشخیص دایره از مربع یا مثلث نمونه ای از یک مهارت پایه است که برای موفقیت های بعدی در بسیاری از فرایندهای حساب مورد نیاز است. لرنر (1976) چنین اظهار می دارد که برای برخی کودکان یک مربع تنها نشانگر چهار خط بی ارتباط با یکدیگر است نه چهار خط متصل.

مشکل کودک خردسال در شناسایی اشکال، همچنین می تواند در قوه تشخیص کودک در شناختن اعداد به خصوص اثر بگذارد. مساله نسخه برداری یا رونویسی از اشکال و اعداد گوناگون، مشکل دیگری در همین زمینه است که کوکان مبتلا به شناسایی دیداری اشکال به آن دچارند. دشواری در درک دیداری نیز می تواند در توانایی های کمی کودک تاثیر بگذارد. کودکی که به علت درک نادرست دیداری قادر نیست از اشکال هندسی نسخه بردارد. در انجام کارهای گوناگون حساب دشواری خواهد داشت.

تشخیص اندازه:

تشخیص ارتباطهای موجود میان اندازه ها در درک مفاهیم ریاضی اهمیت بسیار دارد، اگر مفاهیم مجسم هندسی چون بزرگ، کوچک، بلند و کوتاه و مفاهیم انتزاعی عددی چون بیشتر و کمتر برای کودک قابل درک نباشد، وی احتمالا قادر نخواهد بود مفاهیم انتزاعی خود اعداد را فرا بگیرد.

مجموعه ها و اعداد

مجموعه عبارت است از دسته یا گروهی از اجسام که در چارچوب معینی جای می گیرند. پیترلون (1973) هرچه که به مجموعه تعلق داشته باشد، جزء یا عضو آن مجموعه است.

از آنجا که تمام مجموعه های برابر در مفهوم عدد اشتراک دارند، این مفهوم در واقع برای ارایه نظریه حکم پایه را دارد. بسیاری از کوکان قادر نیستند میان مجموعه ها با اندازه های مختلف تمایز قایل شوند. نامیدن مجموعه با بار عددی آن نیز برای برخی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری دشوار است. مشکلات مربوط به شمارش اعداد بی تردید این دشواری را حادتر می کند. اصطلاحهای مجموعه های مساوی، مجموعه های تهی و زیرمجموعه ها ممکن است سردرگمی به بار آورد.

تناظر یک به یک: توانایی درک این مفهوم در رشد توانایی شمردن معنی دار بسیار ضروری دانسته شده است. مفهوم اعداد برای کودکی که دچار مشکل تناظر یک به یک است گیج کننده است، زیرا وی قادر نیست مفهوم عددی هر عدد را با نماد آن ربط دهد. کودکی که در این زمینه با مشکل روبروست اغلب اجسام موجود در گروهها را چون تعداد درختهای یک نقشه و یا تعداد افراد یک تصویر، به درستی نمی شمارد.

شمردن: شمردن، یک مهارت کمی بنیادی است که کودک با آن شمار اجزای یک مجموعه را مشخص می کند. بسیاری کودکان که نمی توانند به گونه ای معنادار بشمارند، بعدها در مهارتهای محاسباتی پایه ای جمع و تفریق با اشکال روبرو خواهند شد. اشکالات شمارش می تواند از مسائل گوناگونی ناشی شود. جانسون و مایکل باست سه نمونه از دلایل ممکن را چنین برمی شمارند: تناظر یک به یک، به خاطر سپاری رشته های اعداد از راه گوش، تداعی نماد با کمیت، باید یادآور شد در هر سه علت کودک لازم است فرایند فکری را با مهارتهای شنیداری و دیداری در هم آمیزد.

 

پیوستگی شنیداری- دیداری: یک مهارت در زمینه پیوند دادن میان اجزاری دیداری و شنیداری در حساب است. در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری، اشکال در پیوند دادن آنچه که از طریق چشم می بینند و آنچه که از طریق گوش می شناسند وجود دارد. فرصت کمی که این کودکان برای ارتباط میان نمادهای گفتاری و نوشتاری در اختیار دارند در شدت این مشکل موثر است. در شمار وسیعی از این کوکان مشکل به عدم درک این مفهوم مربوط می شود که کلمه های گفته شده معادلهای نوشتاری دارند که می توان آنها را به شکل کلمه ها (نه- شش) یا نمادها (9-6) نوشت.

ارزش مکانی: یکی از اصول اساسی در دستگاه اعداد ما الگوهای وضعیتی یا ارزش مکانی است. درک مفهوم ارزش مکانی در بسیاری از اعمال ریاضی اهمیتی اساسی دارد. پیشرفت و موفقیت در دو عمل جمع و تفریق نیز به درک ارزش مکانی بستگی دارد. برای برخی کودکان درک این نکته خیلی دشوار است که در نظام اعداد می توان عددی را به واحد کوچکتر یا بزرگتر کنار آن تبدیل کنیم.

درک کامل ارزش مکانی اعداد در موفقیت اکثر کودکان در انجام این اعمال و همچنین سایر فرایندهای ریاضی رده های بالاتر چون کار با اعداد اعشاری ضرورت تام دارد. به عنوان مثال بسیاری از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری این نکته را درک نمی کنند که ممکن است یک رقم واحد مثلا 4 برحسب ارزش مکانی آن در اعداد درجات کمی مختلفی داشته باشد.

منبع: وبلاگ ال دی حافظ(خانم کدخدایی)

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)