سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارزیابی اختلالات ریاضی

کسانی که بخواهند توانایی های ریاضی شاگردان را ارزیابی کنند، باید حداقل چهار دسته از مهارتها را مورد ملاحظه قرار دهند یعنی مهارتهایی که مربوط به توانایی های پیش نیاز، محاسبه، استدلال و هندسه هستند.

منظور ما از مهارتهای پیش نیاز، قابلیت تسلط یافتن بر تکالیفی است که نماینده مفاهیم پیاژه ای از قبیل نگهداری ذهنی، ثبات، پایداری و نظایر آنها هستند.

مهارتهای محاسبه بر توانایی جمع و تفریق، ضرب و تقسیم کردن اطلاق می شود. استدلال عمدتا مربوط می شود به حل کردن مسایل در داستانها، هندسه با اندازه گیری خطوط، زاویه ها، سطح و حجم و با رابطه آنها با یکدیگر سر و کار دارند. همانند دیگر حوزه های مورد ارزیابی، در اینجا نیز ارزیابی می تواند یا غیررسمی باشد و یا با استفاده از آزمونهای رسمی صورت گیرد.

بیشتر علائمی که کودکان ناتوان در یادگیری را مشخص می کند می تواند به مشکلات حیطه حساب مربوط باشد. آشفتگی ادراک فضایی، نابهنجاریهای ادراک بینایی، مداومت بی دلیل، دشواری در فهم نمادها و اختلالات شناختی همه پیامدهای آشکار یادگیری عددی هستند.

در مورد تعدادی از کودکان، دشواری فهم روابط عددی از سالهای اول زندگی شروع می شود. توانایی شمارش درک واحد به واحد کمیت ها، جور کردن، سوا کردن و مقایسه اعداد همگی به تجارب کودک و دستکاری اشیاء وابسته است. کودکی که دقت محدود، ادراک نارسا و رشد حرکتی ضعیف دارد، محتملا تجربیات مطلوب در فعالیت هایی که به دخل و تصرف در اشیاء مربوط می شود ندارد. از این رو این آمادگی را هم نخواهد داشت که به درک واقعی روابط فضایی، شکل، نظم، زمان بعد و کیمت دست یابد.

مفاهیم اولیه کمیات در نخستین گفتارهای کودک مشهود می گردد. عبارتهایی نظیر «همه رفتند» «این همیشه» و یا «بیشتر» «بزرگتر» و کوچکتر نشان دهنده ی این مفاهیم است. بچه هایی که با انواع ماهیتابه، قابلمه و قوطی بازی می کنند و آنها را درون هم جای می دهند، در حقیقت به شناخت مفاهیم کوچک و بزرگ و ظرف و مظروف دست می یابند. تمام این اعمال به رشد مفهوم فضا، مکان، توالی و تناسب کمک می کند. کودکی که ناتوانی یادگیری در حساب دارد این فرصت ها و تجریبات اساسی را در اوان طفولیت از دست داده است.

ارتباط با سایر ناتوانی ها

مسائل مختلف حافظه، زبان نوشتاری رابطه های مربوط به فضا، زبان دریافت، تشخیص جوانب و خواندن باید از دید تداخل در پیشرفت حساب و برطرف کردن مشکلات مربوط به آن به طور کامل مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

حافظه:

بسیاری از مهارتهای مهم حساب از اختلالهای گوناگون حافظه تاثیر می پذیرد. کودکی که از به خاطر آوردن برخی اعداد یا به یادآوردن نتیجه ضرب اعداد به خصوص در جدول ضرب ناتوان است بی تردید در بسیاری اعمال حساب با دشواری روبروست.

 

زبان نوشتاری: کودکان مبتلا به نارسایی های زبان نوشتاری در یادگیری نوشتن حروف و کلمه ها دشواری دارند در زیر هم نوشتن اعداد به طور صحیح، با مشکلاتی روبرو خواهند شد.

 

موقعیت مکانی: برایانت وکاس بر این باورند که عوامل مربوط به موقعیت مکانی بخش مهمی از تفکر حسابی را تشکیل می دهد. آشنایی با وضعیت مکانی به طور مثال در تشخیص 7 از 8 و 12 از 21 اهمیتی اساسی دارد. همچنین در درک رابطه ها میان بلند و کوتاه، پایین و بالا، و شروع پایین نقش دارد.

زبان دریافت: درک واژه های کمی، کالنسیکی هشدار می دهد که معلم کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری باید از مشکل بزرگی که در برخی کودکان در استفاده از زبان گفتاری و بیان اعداد، مفاهیم و فرایندها با آن روبرو هستند، آگاه باشد.

خواندن: دشواری کودک در خواندن، الزاما مانع پیشرفت کودک در حساب نیست، در عین حال، بسیاری از مهارتها به خصوص خواندن، بی تردید با فرایندهای کمی در ارتباطند. کودکی اگر حروف را چپه، وارونه یا معکوس بخواند در خواندن اعداد نیز تاثیر خواهد گذارد. مشکلات مربوط به درک در خواندن نیز می تواند در عدم توانایی استدلال دخالت داشته باشد.

منبع: وبلاگ ال دی حافظ