سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

? تقویت حس شنوایی از راه بازی

?برای تقویت حس شنوایی کودکان می توان بازی های ساده ای ترتیب داد که هم جنبه آموزشی قوی داشته باشد و هم برای بازیکن از لحاظ نفس بازی جالب باشد.

?در یکی از این بازی ها به ترتیب زیر عمل می کنیم: یک نوار ضبط صوت انتخاب کرده و روی آن صداهای مختلفی ضبط می کنیم، ترتیب ضبط صدا به این صورت است که صدا را از صداهای آشنا و آسان شروع کرده و به صداهای مشکل و ناآشنا ختم می کنیم.صداهای ساده برای بازیکن مانند صدای پدر، مادر، برادر، خواهر و صدای نزدیکان او است و به ترتیب که صدا مشکل تر می شود می توان از صدای حیوانات مختلف و اشیای مختلف عوامل طبیعی استفاده کرد.

?مانند صداهای باز و بسته کردن در، صدای باد، توفان، صدای موتور اتومبیل، سگ، گربه و حیوانات دیگر، صدای تلفن و زنگ.

?ترتیب ضبط صدا به این صورت است که بعد از این که هر صدا را ضبط کردیم مدت یک و نیم دقیقه باید سکوت باشد، بعد صدای جدید بیاید و در فاصله بین دو صدا بازیکن باید نوع صدا را تشخیص دهد و عامل صدا را بشناسد.

?می توان بازی را به صورت گروهی و تیمی اجرا کرد تا هر کس یا هر گروهی که صدای پخش شده را زودتر تشخیص داد برنده شود.

?می توان بازی را به این ترتیب متنوع کرد که افراد یا گروه ها ترتیب پخش صداها را نیز حدس بزنند و یا بگویند مثلاً بعد از صدای پخش شده چه صدایی پخش شود. بدیهی است این کار مستلزم این است که حداقل یک یا دوبار نوار پخش شود و سپس مسابقه اجرا شود.