سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها : موسیقی و اختلال ریاضی

در دانش آموزان دارای اختلال در یادگیری ریاضی میتوان از راهبردهای گوناگونی برای حل مشکلات استفاده کرد . باتوجه به نقش دو نیمکره ی مغز در یادگیری به ویژه لوب های پس سری، آهیانهای و گیجگاهی ، ابزار و راهبردهایی که بتواند کارکرد این لوبها را افزایش داده و تقویت کند ، مهم است . این لوبها مسئول پردازش و ادراک بینایی ، شنیداری و نیز محاسبه عددی و فرایندهای حل مسأله هستند و ابزار هنری از جمله موسیقی میتواند آنها را تقویت کند.
موسیقی دارای وزن و نظم خاصی است و با ادراک موسیقی در مغز ، ساز و کار یادگیری تحت الشعاع قرار گرفته و کارکردهایی چون حافظه و ادراک که با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارند ، تقویت شده و فرایند یادگیری ریاضی بهبود پیدا میکند.
با توجه به اهمیت این مسأله می توان به آموزگاران وکارشناسان توانبخشی و آموزشی توصیه کرد استفاده از موسیقی را در برنامه های آموزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی را در کنار دیگر راهبردهای آموزشی مد نظر قرار دهند.

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)