سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها- ساز و کار مغزی موسیقی

@iranianld

موسیقی می تواند امواج مغزی را تعدیل کرده و از سرعت آنها بکاهد . به طور طبیعی آگاهی از امواج بتا تشکیل یافته است از 14 تا 20 هرتز. امواج بتا زمانی تشکیل می شوند که ما غرق فعالیت های روزانه جهان می شویم یا احساسات منفی قوی بروز پیدا می کنند .آگاهی و آرامش افزایش یافته، همراه با امواج آلفا استکه از 8 تا 13 هرتز است و دوران خلاقیت به اوج می رسد. مراقبه و خواب با امواجتتا همراهند ( 4 تا 8 هرتز ) و امواج دلتا در خواب عمیق و مراقبه و ناخودآگاهی ( 3 تا
5 هرتز) هرچه جریان امواج مغزی آهسته تر باشند ما به میزان بیشتری احساس آرامش و رضایت می نماییم. نواختن موسیقی می تواند به خلق یک تعادل پویا میان نیمکره ی منطقی تر مغزی و بین نیمکره چپ و راست شهودی بپردازد و به ایجاد تفکری که می تواند پایه ی خلاقیت را بنا نهد، منجر شود (بادزینسکی 14 و همکاران
2009 ؛ کمپل، ترجمه بهزاد، 1380 ). وقتی اطلاعات تازه ای از محیط به نوزاد می رسد، مسیرهای عصبی جدیدی ایجاد می شود. یادگیریهای ذهنی و پیشرفت مهارتهای حرکتی نیز مسیرهایی را به خود اختصاص می دهد. نورونهایی که در این مسیرها به کار گرفته نمی شوند ، بهتدریج از بین می روند. تصور می شود که موسیقی نیز به این شیوه عمل کرده و سبب پیدایش و تقویت مسیرهای عصبی خاص خود میگردد. در پژوهشی در دانشگاه کونستانس 15 آلمان نشان داده شد که موسیقی سبب نوسازی مسیرهای عصبی و تقویت چرخه های نورو- ترانسیمتری بین نورونی میشود (بگلی 1996)

کاربرد موسیقی در اختلالات یادگیری
کنترل رفتار جهت توسعهی مهارت ها و یادگیری در افراد دچار ناتوانی یادگیری ضروری است. موسیقی همراه با نظم و ساختار توام می تواند به عنوان تقویت کننده ای جهت تسهیل رفتار و کنترل تحریکات استفاده شود. مثلا ، فعالیتهای شنیداری موسیقی توجه، نظم بخشی و به خاطرآوری محرکات شنوایی را فراهم می آورد و به تمرکز در وظایف محوله کمک می کنند. از بلندی و کوتاهی صدا، سرعت، رنگ و زیر و بمی برای کمک به تقویت هشیاری و تشخیص شنیداری استفاده می شود.آوازها و بازیهای موسیقیایی که صدا را به اعمال، دستورات یا اشیاء ربط می دهند می تواند به یادگیری درک و پاسخ ببه محرکهای شنوایی کمک کند . وزن و نظم در موسیقی می تواند در تقویت ساختار برنامه هایآموزشی در زمینه مفاهیم فضایی مورد استفاده قرار گیرد .لمس و حرکت بدن در طی آواز می تواند تنانگارهی آنها را تقویت کرده و مفاهیم مربوط به جهت یابی (راست،چپ، بالا و پایین و …) همراه با حرکات و آواز آموخته شود. تشخیص فضایی و توانایی کنترل حرکتی که نیاز به هماهنگی چشم و دست دارد نیز تقویت میگردد. عبارات آهنگین موسیقی در به خاطرآوری اطلاعات تحصیلی مانند جدول ضرب کمک می کند. همچنین ترکیب علائم بینایی و شنوایی می تواند در تقویت حافظه کوتاه مدت و یادگیری کمک کند. فعالیتهای موسیقیایی که در آن از وسایل دیداری استفاده می شود هماهنگ کردن تحریک دو کیفیت حسی را می آموزد. همچنین در جهت کشف رمزها و بهکار بردن اطلاعات، تسهیلاتی را فراهم میسازد (همراه بودن نشانه دیداری و شنیداری )

منبع: کانال آموزش و درمان اختلالات یادگیری

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)