سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیش فعالی

علل نارسانویسی(بد خطی)

1-آسیب خفیف مغزی(قبل، حین و بعد از تولد)
2-تأخیر رشدی در سیستم عصبی مرکزی
3-نقص دیداری
4- مشکل پردازش اطلاعات(مهارتهای رمزگشایی).
5-عدم مهارتهای پایه ای مانند چرخاندن، فشاردادن، گرفتن و امثال آن.
6-عدم رشد مهارتها و هماهنگی حرکتی و حرکتهای ظریف، که برای نوشتن ضروری هستند.
7-عدم حرکت مناسب انگشتان
8- عدم هماهنگی چشم و دست
9-عدم توانایی در کنترل بازو-دست و عضلات انگشتان
10-عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند بالا، پایین- زیر، رو . …
11-نامناسب بودن وضعیت نشستن و وضعیت قرار گرفتن کاغذ و بدن به هنگام نوشتن.
12-فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن.
13-استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب.
14-در دست گرفتن مداد به طرز نادرست.
15-عدم توانایی در طراحی فرم صحیح ترسیم هر یک از حروف و کلمات در ذهن.
16-دشواری در حفظ تجارب و تأثیرات دیداری.
17-نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن.
18-تأخیر در تکلم
19-فقر یا نارسایی آموزشی
20-اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حس دیداری به حرکتی
21-خطا در ادراک دیداری واژه ها. 22-عدم هماهنگی کلی بدن.
23-چپ دستی.
24- عوامل محیطی(عاطفی- خانوادگی- اجتماعی ومحلی)
25-عوامل رفتاری(فرون جنبشی، بی قراری و نقص توجه همراه با پر تحرکی )

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)