سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارزیابی اختلالات ریاضی

کسانی که بخواهند توانایی های ریاضی شاگردان را ارزیابی کنند، باید حداقل چهار دسته از مهارتها را مورد ملاحظه قرار دهند یعنی مهارتهایی که مربوط به توانایی های پیش نیاز، محاسبه، استدلال و هندسه هستند.

منظور ما از مهارتهای پیش نیاز، قابلیت تسلط یافتن بر تکالیفی است که نماینده مفاهیم پیاژه ای از قبیل نگهداری ذهنی، ثبات، پایداری و نظایر آنها هستند.

مهارتهای محاسبه بر توانایی جمع و تفریق، ضرب و تقسیم کردن اطلاق می شود. استدلال عمدتا مربوط می شود به حل کردن مسایل در داستانها، هندسه با اندازه گیری خطوط، زاویه ها، سطح و حجم و با رابطه آنها با یکدیگر سر و کار دارند. همانند دیگر حوزه های مورد ارزیابی، در اینجا نیز ارزیابی می تواند یا غیررسمی باشد و یا با استفاده از آزمونهای رسمی صورت گیرد.

بیشتر علائمی که کودکان ناتوان در یادگیری را مشخص می کند می تواند به مشکلات حیطه حساب مربوط باشد. آشفتگی ادراک فضایی، نابهنجاریهای ادراک بینایی، مداومت بی دلیل، دشواری در فهم نمادها و اختلالات شناختی همه پیامدهای آشکار یادگیری عددی هستند.

در مورد تعدادی از کودکان، دشواری فهم روابط عددی از سالهای اول زندگی شروع می شود. توانایی شمارش درک واحد به واحد کمیت ها، جور کردن، سوا کردن و مقایسه اعداد همگی به تجارب کودک و دستکاری اشیاء وابسته است. کودکی که دقت محدود، ادراک نارسا و رشد حرکتی ضعیف دارد، محتملا تجربیات مطلوب در فعالیت هایی که به دخل و تصرف در اشیاء مربوط می شود ندارد. از این رو این آمادگی را هم نخواهد داشت که به درک واقعی روابط فضایی، شکل، نظم، زمان بعد و کیمت دست یابد.

مفاهیم اولیه کمیات در نخستین گفتارهای کودک مشهود می گردد. عبارتهایی نظیر «همه رفتند» «این همیشه» و یا «بیشتر» «بزرگتر» و کوچکتر نشان دهنده ی این مفاهیم است. بچه هایی که با انواع ماهیتابه، قابلمه و قوطی بازی می کنند و آنها را درون هم جای می دهند، در حقیقت به شناخت مفاهیم کوچک و بزرگ و ظرف و مظروف دست می یابند. تمام این اعمال به رشد مفهوم فضا، مکان، توالی و تناسب کمک می کند. کودکی که ناتوانی یادگیری در حساب دارد این فرصت ها و تجریبات اساسی را در اوان طفولیت از دست داده است.

منبع: وبلاگ اختلالات یادگیری حافظ

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)