سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

یکپارچگی حسی چیست؟
کودکان دارای اتیسم به بدعملکردی سیستم حسی مبتلا هستند.آن ها ممکن است نسبت به محرک های محیطی در حوزه ی شنیداری ،لمسی، بصری وچشایی واکنش حسی ضعیف ویا برعکس شدید نشان دهند.فرایند یکپارچگی حسی بر این باور است که یکپارچگی در دریافت حسی منشا کلیه مهارت ها وعملکرد فرد می باشد.
?یکپارچگی حسی یک فرایند عصب شناختی است که طی آن محرک های حسی دریافتی از جانب کودک تفسیر ومتحد می شود.

?یکپارچگی حسی چه کارایی وکاربردی برای کودکان دارای اتیسم دارد؟
مشکلات حسی کودکان دارای اوتیسم زمینه را برای بروزرفتار هایی چون تکان خوردن،چرخیدن ،وبرخی رفتارهای نابهنجار درآن ها را فراهم می کند.از طریق فرایند یکپارچگی حسی می توان بسیاری از مشکلات حسی این کودکان را بر طرف نمود .اگر مشکلات حسی این کودکان ازبین رود همین طوراز مشکلات رفتاری آن ها نیز کاسته خواهد شد.

?والدین چه نقشی در پیشبرد روش یکپارچگی حسی دارند؟
والدین می توانند از طریق آگاهی از مشکلات حسی فرزندشان وهمچنین کمک گرفتن از درمانگران دراین حوزه،بسیاری از تکنیک های یکپارچگی حسی را در خانه وزندگی روزمره به اجرا در آورند.

?آیا یکپارچگی حسی را می توان به صورت هم زمان در کنار سایر روشهای درمانی به اجرا درآورد؟
یکپارچگی حسی باید جز جدا نشدنی فرایند درمانی باشدچرا که برای موفقیت درهر روش درمانی در حوزه ی اتیسم باید در گام اول،مشکلات حسی این کودکان کاهش یابد.واگراز مشکلات حسی این کودکان کاسته شود همکاری بیشتری درپیشبرد روش درمانی از خود نشان می دهند.

منبع:شبکه توانبخشی شمال کشور

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)