سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نارسایی هایی که به مشکلات خواندن منجر می شوند :

1- ضعف در تشخیص دیداری: کودک در تشخیص حروف مشابه مشکل دارد.

2- ضعف در تشخیص شنیداری: ضعف در تشخیص کلماتی که تلفظ آنها به هم شبیه است.

3- ضعف در ترکیب صداها: کودک نمی تواند حروف را به هم پیوند دهد و کلمه بسازد.

4- ضعف در حافظه: کودک در به خاطر آوردن ترتیب حروف مشکل دارد.

5- مشکل در انجام مهارت های تحلیل کلمه (بخش وصدا کشی).

6- مشکل در استفاده از کلما ت دیداری آشنا (مانند: کلمه هایی که کودک با دیدن آنها بلافاصله می خواند).

7- مشکل در مهارت های درک لفظی (دانش آموز در درک کلمه ها ومطالب مشکل دارد) مثلا در درک معانی مختلف کلمه (شیر) مشکل دارد.

8- مشکل در مهارت های خواندن انتقادی که شامل نتیجه گیری، قضاوت کردن در باره متن و عدم تشخیص بین حقیقت و تصور می باشد.

9- مشکل در مهارت های درک تحلیلی: مثل قضاوت نقادانه، استنباط، پیش بینی نتایج.

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)