سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: مراحل درمان و بازپروری دشواریهای گفتاری و خواندن در کودکان از نظر دلاکتو در چهارمرحله

مرحله اول:

1- خزیدن یک طرف  5 دقیقه (حدود 80 بار)

از کودک بخواهید سینه خیز رفتن را تمرین کند به این صورت که روی یک سطح صاف بر روی شکم بخوابد و دست و پایش را به عقب و جلو بکشد تا بتواند روی زمین ساییده شده و جلو برود. شمارش در منظم و یکنواخت کردن حرکت به او کمک خواهد کرد به او یادآور شوید که وقتی دست و پای چپ را به جلو می برده دست راست و پای راست را باید عقب بکشد.

2- الگوی مناسب خواب برای کودکان راست و چپ دست

هر شب یک بار خوابیدن کودک را به شکل صحیح فرم دهید. اول او را روی شکم بخوابانید برای این کار هنگام خوابیدن صبر کنید تا هر طور که دلش می خواهد و راحت تر است بخوابد سپس هر شب یک بار او را به روی شکم برگردانید. وقتی او را عادت دادید که به طور طبیعی روی شکم بخوابد، وضعیت بدن و دست و پای او را در الگوی صحیح قرار دهید. این تمرینات را هر شب یک بار انجام دهید.

3- تمرین شنوایی

کودک وادار کنید که با دست راست گوش راستش را ببندد به طوری که نتواند با گوش راست بشنود اکنون با او به گونه ای حرف بزنید که مجبور به پاسخ داده باشد. در حالی که با گوش راست نتواند بشنود. سپس از او بخواهید که با دست چپ، گوش چپش را ببنددف به طوری که هنگام گفتگو با او، گوش چپ نشنود این تمرین را برای هرگوش یک دقیقه و چهار بار در روز انجام دهید.

4- تمرین بینایی

از کودک بخواهید که با دست چپ چشم چپش را ببندد یک چراغ قوه کوچک و یا شی جالب توجه دیگری را در دست راستش بگیرد و در حالی که زاویه آرنج باز است از او بخواهید که دستش را در جهات مختلف بالا، پایین، دایره وار، طرفین و با زوایای مختلف حرکت دهد و همزمان با حرکت دستش، با چشم راستش نور را تعقیب کند. او باید نور چراغ قوه ای را که در دستش دارد با چشم راست پی گیری کند و با تمرین یاد بگیرد که به طور موزون و یکنواخت حرکت دست و چشمش هماهنگ نماید باز همین کار را برای چشم راستش انجام دهد.

این تمرین را روزی چهار بار و هر بار برای هر چشم یک دقیقه انجام دهید. کل زمان برای انجام این تمرین در هر روز 8 دقیقه می باشد.

مرحله دوم درمان و بازپروری دلاکاتو

1- چهار دست و پا رفتن با الگوی تقاطعی

ابتدا خود چهار دست و پا راه رفتن صحیح را به او نشان دهید. سپس از او بخواهید تا مانند شما عمل کند. دقت نمایید کودک باید دست و زانوی مخالف آن را تقریبا همزمان با زمین نزدیک کند. یعنی کف دست راست همزمان با زانوی پای چپ و بالعکس عمل نماید. به او بیاموزید که هنگام چهار دست و پا رفتن به دست جلوی خود نگاه کرده و سر را به آن طرف برگرداند. کف دستها صاف و انگشتان به سمت جلو باشد. زانوها به هم برخورد نکرده و به صورت موازی پیش برود. این تمرین روزی سه بار و در دوره های 10 دقیقه ای جداگانه ای هر روز انجام شود فاصله زمانی بین هر یک از سه دور تمرین باید حداقل یک ساعت باشد کل زمان برای انجام این تمرین 30 دقیقه می باشد.

2- تمرین شنوایی

از فرزندتان بخواهید که روی یک صندلی تقریباً وسط اتاق بنشیند شما باید در حالی که آرام آرام در اطراف اتاق می گردید با او گفتگو کنید بطوری که در بخش از گفتگو شما را ببیند و در بخش دیگر که حدوداً در پشت سر او قرار می گیرید نتواند شما را ببیند این تمرین چهار دقیقه در روز انجام دهید.

در صورت امکان هر روز 15 دقیقه با صدای بلند برایش کتاب بخوانید زمانی در سمت راست زمانی در سمت چپ و گاهی رو در روی او نشسته و بخوانید.

3- تمرین بینایی

چراغ قوه یا شئی کوچک را در دستی که کودک با آن می نویسد قرار دهید از او بخواهید در حالی که دستش کشیده و آرنجش صاف است آن را به هر سو حرکت داده و به آن نگاه کند گاهی شی یا چراغ قوه را نزدیک بینی خود آورده و با او چشم به آن نگاه کند به تدریج از فاصله دست و صورت کاسته تا جایی که بتواند به نرمی و موزونی هر چه بیشتر نور را با هر دو چشمش در فاصله ای 30 سانتیمتری صورتش حرکت دهد و با چشم آن را تعقیب کند. این تمرین را باید روزی چهار بار و هر بار یک دقیقه انجام دهید.

مرحله سوم درمان و بازپروری دلاکاتو

1- راه رفتن با الگوی تقاطعی:

– نخست خودتان به طرز صحیح راه بروید (مانند رژه سربازان) سپس از کودک بخواهید راه برود و به او یاد بدهید که با پای چپ یک گام برداشته و دست راست به آن اشاره کند و بر عکس از او بخواهید تا پنجه هایش را اندکی به سمت خارج هدایت کند پاها نباید به هم برخورد کند سرعت حرکت را بتدریج کم کرده سپس به سرعت طبیعی برگردید تمرین را با پای برهنه یا جوراب انجام دهید. این تمرین را روزی 20 دقیقه در دوره های 10 دقیقه ای برای حداقل 3 هفته ادامه دهید.

2- تمرین شنوایی

الف- تمرین با چشم بسته: چشمان کودک را بسته و او را روی صندلی وسط اتاق بنشانید سپس در حالی که در اطراف او قدم می زنید با او صحبت کنید از او بخواهید تا به جایی که تصور می کند شما هستید اشاره نماید.

ب- تمرین با چشم باز: کودک با چشمان روی صندلی نشسته و شما پشت سر او قرار گرفته و از او بخواهید آنچه را می شنود تکرار کند و بگوید آیا با هم متفاوتند یا یکسان- تمرین با کلمات متفاوت شروع کرده و با کلمات مشابه هم ادامه می دهیم. هر بار چهار دقیقه در روز انجام دهید.

3- ترتیب بینایی

یک چراغ قوه کوچک یا یک وسیله را در دست خودتان بگیرید و در حالی که آن را در فضا به هر سوی چرخانیده به کودک بگویید تا با هر دو چشم به آن نگاه کند گاهی درتمرین دست خود را تا نزدیک چشم کودک ببرید.

این تمرین را چهار بار، هر بار یک دقیقه در هر روز انجام دهید.

4- هماهنگی عمومی

سعی کنید در خارج از خانه با کودک بازی کنید بازی هایی که او را وادار به دویدن و یا پریدن می کند بهتر هستند از او بخواهید که مردم را در حالت دویدن و راه رفتن تماشا کند. الگوی تقاطعی راه رفتن را به او نشان دهید باید سعی کند مثل مردم با این شیوه تقاطعی راه برود و یا بدود دویدن، پریدن و دوچرخه سواری برای رسیدن به هماهنگی عمومی بسیار عالی است.

5- جهت یابی

وقتی کودک با الگوی تقاطعی راه می رود و یا می دود به او بگویید: به راست، راست و یا به چپ، چپ شما طوری رفتار کنید که انگار قصد فریب دادن و گول زدن او را دارید و او باید سعی کند که هوشیاری خود را برای شنیدن فرمان شما حفظ کند. این تمرین را روزانه 10 دقیقه انجام دهید.

مرحله چهارم: بازپروری دلاکتو

تذکرات: 1- این مرحله با حذف موسیقی آغاز می شود   2- صدای تلویزیون را تا جایی که امکان داردکم کنید  3- آواز خوانی، زمزمه کردن و سوت زدن نباید انجام گیرد  4- کودک در فعالیتش از جمله ورزش از یک طرف بدنش استفاده کند   5- مدت لازم برای تمرینات مرحله چهارم نباید کمتر از 6 هفته و بیش از 10 دقیقه باشد.

درمان این مرحله:

1- برتری دست: کودک باید تمریناتی مانند خوردن، نوشیدن، مسواک زدن، برداشتن اشیا، تشخیص حس لامسه، را فقط با دستی که می خواهید برتر شود، انجام دهد. بیاد داشته باشید که باید کاملا راست یا چپ برتر پرورش یابد. مصلحت بر این است که دستی را که خود بخود برای نوشتن بکار برده می شود به عنوان دست برتر او بپذیریم.

2- نوشتن: این تمرین با نوشتن بر روی تخته سیاه و یا نوشتن بر روی کاغذ با کلمات درشت تر از 2 سانت شروع می شود و به تدریج به نوشتن با کاغذ و مداد و به اندازه کوچک تبدیل می شود. هر جلسه تمرین نوشتن حدود 10 دقیقه انجام شود.

3- پرتاب کردن:

از کودک بخواهید یک توپ لاستیکی کوچک را با دست راستش گرفته و از پایین به سوی شما پرتاب کند. سپس پای راستش را جلو بیاورد وقتی که آموخت چگونه هنگام پرتاب پای راست را جلو بگذارد از او بخواهید که توپ را پرتاب کند. به او نشان دهید که هنگام پرتاب پای چپ باید یک قدم به جلو رود در صورت لزوم روزی 10 دقیقه انجام شود.

4- برتری پا- برتری گوش- برتری چشم:

برای این موارد نیز می توان مانند قسمت برتری دست تمرینهای مشابه را انجام داد تا پا، گوش و چشم برتر پرورش یابد.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)