سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خطاهای نوشتاری در اختلال نوشتن چیست

✅ ممکن است چند مورد یا همه موارد زیر در کودک مبتلا به اختلال نوشتن دیده شود.

? ممکن است حروف را جابجا بنویسند.

? ممکن است وسط کلمه را حذف کنند ولی اول و آخر آن را درست بنویسد. مثلا “بروید را “برید ” بنویسند.

? گاهی حروف یا کلمات را وارونه یا برعکس می نویسند . مثلا “نمک”را “کمن” بنویسند.

? ممکن است دومین حرف خوشه های همخوانی را حذف کنند. به طور مثال کلمه “اسب”را “اس” بنویسند.

? ممکن است نقطه، سرکش یا تشدید ها را حذف کنند.

? ممکن است از کلمات مترادف به جای یکدیگر استفاده کنند. مثلا به جای کلمه “قشنگ “واژه “زیبا” بنویسند.

? ممکن است واکه ها (حروف صدادار) را حذف کنند. به طور مثال “صابون” را “صبن” بنویسند.

? ممکن است حروف کوچک و بزرگ را با هم مخلوط کنند . مثلا “سبد ” را “س بد” بنویسند.

? گاهی حروف یا کلمات را حذف می کنند.

مشاهده و دانلود تمرینات تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)