سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردهای تقویت خواندن در دانش آموزان اختلال یادگیری

– وصل نقطه چین (دقت ، هماهنگی چشم و دست ، تقویت دستخط و خوشنویسی)

– استفاده از روش چند حسی فرنالد

– کامل کردن کلمات ناقص (دقت ، ادراک)

– کار با ماز(دقت ، ادراک ، هماهنگی چشم و دست)

– پرتاب حلقه (دقت ، هماهنگی چشم و دست)

– کپی کردن و نقاشی کردن کلمات وحروف و…(دقت ، ادراک)

– تشخیص شکل از زمینه (ادراک)

– ترسیم کلمات در فضا (تقویت تجسم فضایی)

– پیدا کردن تفاوت در یک سری از کلمات (دقت)

– تشخیص شکل از زمینه (ادراک ، دقت)

– داستان خوانی (تقویت املا و خواندن ، تقویت درک مطلب)

– رمز گردانی(دقت ، هماهنگی چشم و دست)

– آموزش مطالب درسی

– پیدا کردن کلمات حروف هم صدا با شکل متفاوت (تقویت املا و خواندن ، دقت ، ادراک)

– بازی های فکری پومین

– پیدا کردن تفاوت ها وتشابهات (دقت)

– بازی با دارت (دقت)

– پیدا کردن کلمه مورد نظر در متن (دقت)

– استفاده از وسایل آموزشی سینا

– تمرین روخوانی

– جمله سازی با کلمات مشکل (تقویت خواندن ، درک مطلب ، املا ، ادراک)

– مینی بسکتبال (هماهنگی چشم و دست ، دقت)

– استفاده از حروف مغناطیسی جهت ساختن کلمه (دقت ، ادراک)

– خواندن روزنامه (تقویت املا و خواندن ، دقت ، ادراک)

– خواندن شعر(حافظه شنوایی)

– تمرینات توالی شنیداری (تقویت توالی و حافظه شنوایی)

– تمرینات حساسیت شنیداری (دقت و حساسیت شنیداری ، تقویت املا و خواندن)

– تلفظ غلط کلمات توسط کارشناس یا معلم واصلاح تلفظ آن کلمه توسط دانش آموز

– استفاده از کارتهای تصویری مختلف (تقویت حافظه دیداری)

– تمرین حفظ کردن حروف الفبا(دقت ، حافظه ، توالی )

– ترکیب صدا ها توسط دانش آموز(ساز= س – ا – ز)( تقویت ادراک)

– کامل کردن تصویر وبریدن وچسباندن تصاویر(ادراک ، دقت ، هماهنگی چشم و دست)

مشاهده و دانلود تمرینات تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)