سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فایل تشخیص راهبردی اختلالات یادگیری یک فایل بسیار جالب وکاربردی و  توسط پاکدلها طراحی و تدوین شده است.

در این فایل , 22 زیر مجموعه اختلالات یادگیری به تفکیک و با نشانه ها از هم مجزا شده اند و شما والدین و مربیان و آموزگاران گرامی , با تیک زدن جلو نشانه های مربوط به هرعامل و جمع بندی آن ؛ به میزان مشکل فرزند یا دانش آموز خود در آن زمینه پی برده و تمرینات مناسب را برای تقویت و درمان تدارک خواهید دید.

اگر شما هم والدین یا آموزگا و مربی مرکز اختلالات هستید و یا با دانش آموز یا فرزندی سروکار دارید که در یادگیری دروس ریاضی و فارسی ودیکته ضعف دارد ولی نمی دانید علت آن چیست و باید چه تمریناتی را انتخاب وانجام دهید ، این فایل برای شما بهترین است.

در این فایل اگر فرزند یا دانش آموز شما در زمینه های زیر دچار مشکل باشد , شما با توجه به نشانه های متعددی که برای هر کدام ذکر کرده ایم ؛به راحتی خواهید فهمید که فرزند یا دانش آموز شما در  آن زمینه خاص مشکل دارد یا خیر.
لازم به یادآوری است عوامل زیر همان عوامل موثر در بروز اختلالات یادگیری هستند.

نشانه های ضعف در :
توالی دیداری
دقت و تمیز دیداری
ادراک دیداری حرکتی
تکمیل دیداری
حافظه شنیداری

حساسیت شنیداری
توالی شنیداری
ادراک شنیداری
دقت و توجه شنیداری
تمیز شنیداری

پایداری یا ثبات شکل
ادراک و ارتباطات فضایی
تشخیص شکل از زمینه
دقت و تمرکز
حافظه فعال

جهت یابی
زبان و تکلم
رمز نویسی و سرعت عمل
هماهنگی چشم و دست
غلبه طرفی
حافظه دیداری

به همراه فرم  اولویت بندی

برای تهیه این فایل بسیار کاربردی که در واقع نسخه پیچی برای درمان اختلالات یادگیری است روی تصویر زیر کلیک کنید.( قیمت 10,000 تومان )