سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

از یک سالگی میتوان فعالیت های ساده ای را برای کشیدن نقاشی کودکان آغاز کرد.
از انجا که هنوز ، ماهیچه های انگشت ودست کودک به خوبی تقویت نشده ، کودک نمی تواند به خوبی ابزار نقاشی را در دست بگیرد ، به همین دلیل نقاشی کودک فقط یک نوع اثر گذاری ساده است
واولین اثر گذاری او لکه های رنگ وخط های بسیار کوتاه وساده میباشد

?پیشنهاد ها ::

✅کاغذ رنگی در اختیار کودک قرار دهید احتمالا او را پاره یا مچاله خواهد کرد

✅به او مقداری خمیر بدهید ( منظور خمیری تهیه شده از آرد ونمک که اگر کودک انرا به دهان برد مورد پیش نیاید)تا شکل های مختلف دراورد

✅ماژیک در اختیارش قرار دهید همراه با کاغذ سفید تا از خود اثر بجا بگذارد

✅خودتان رنگ گیاهی درست کنید یا رنگ خوراکی در اختیار کودک قرار دهید تا با انگشت خود بر کاغذ اثر بگذارد

✅پاستل به او بدهید واز او بخواهید خط بکشد پی در پی به او کاغذ بدهید

✅نقاشی های او را که همان خط خطی ها هستند را به دیوار خانه بزنید و به دیگران نشانش دهید

?نکته ::
بعضی از پدر مادر ها وقتی نقاشی های کودک را در این مرحله میبینند با تعجب میپرسند ایا این خط خطی ها نقاشیند ؟؟ ما میگوییم :بله ،این خط خطی ها ویژگی نقاشی کودکان این سن است نقاشی هم مانند راه رفتن کودک است ، کودک یکباره راه نمی افتد ابتدا سینه خیر میرود بعد چهار دست وپا بعد بلند شدن و افتادن بعد راه رفتن را یاد میگیرد در نقاشی هم این تمرین ها هم باید انجام شود تا وارد مرحله بعدی شود

✅ به کودک قلمو بدهید تا با ابرنگ نقاشی کند ابتدا خودتان قلمو را به ابرنگ بزنید
✅حالتهای مختلف چهره را با کودک تمرین کنید مثل اخم وخنده وگریه

✅کودک را تشویق کنید با البالو و گیلاس نقاشی کند

❌توجه توجه
چه عامل هایی از پیشرفت کودک در نقاشی جلو گیری میکند ؟؟

?استفاده از مدل یا الگو

?گپی کردن از روی یک نقاشی دیگر

?دادن موضوعاتی که کودک در ان تجربه ای ندارد

?بی توجهی به مرحله رشد کودک

?ایراد گرفتن پی در پی به نقاشی کودک ویا مسخره کردن کار او

?ازادی ندادن به کودک در نقاشی کشیدن

مشاهده و دانلود تمرینات تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)