سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حافظه توالی دیداری ، تقویت توالی بینایی ، دقت و تمیز دیداری ، پیشرفت در خواندن و نوشتن و راضیات ، راهکارهایی برای تقویت توالی دیداری

حافظه توالی دیداری

حافظه توالی دیداری : این مهارت به توانایی یادآوری آنچه دیده ایم ، به همان ترتیبی که بوده مربوط می شود. دانش آموزی که از این مهارت به اندازه کافی برخوردار نیست ،در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند . مثال دارد را دادر و مادر را مارد می نویسد .

راهکارهایی برای تقویت توالی دیداری :

1 –  3یا 4 نفر را به دانش آموز معرفی می کنیم ، سپس وی باید به ترتیب آن ها را نشان دهد.

2 –  جلوی دانش آموز می ایستیم و چند حرکت بدنی انجام می دهیم و سپس از او می خواهیم همان حرکتها را به ترتیب انجام دهد.

3 – یک کارت مقوایی را که روی آن 3 یا 4 حرف نوشته ایم به وی نشان می دهیم ، سپس کارت را مخفی کرده و از او می خواهیم حروفی را که دیده به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد . سپس کارت دیگری که حروف بیشتری روی آن نوشته شده به وی نشان می دهیم و همانند دفعه قبل عمل می کنیم .

 4 – روی یک کارت مقوایی که روی آن 3 کلمه نوشته شده به دانش آموز نشان می دهیم سپس آن را مخفی کرده و از وی میخواهیم آن کلمات را به ترتیب بازگو کند .

 5 – چند دانش آموز را به حیاط مدرسه می آوریم قبلا روی موزائیک ها مربع هایی رسم کرده و روی هر مربع ، یک حرف می نویسیم . از یکی از دانش آموزان می خواهیم روی یکی از حروف به دلخواه بایستد و بعد از اندکی توقف روی حرف دیگری بایستد و به همین ترتیب 4 حرف را ادامه دهد. آنگاه از دانش آموزان دیگر که برای تقویت توان توالی دیداری تحت آموزش هستند، می خواهیم تا حروفی را که وی ، روی آنها توقف کرده بود ، به ترتیب نام ببرد .

” برگرفته از کتاب درمان اختلال دیکته نویسی نوشته دکتر مصطفی تبریزی ” – سایت پاکدلها