سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبرد هایی جهت تقویت هماهنگی دیداری – حرکتی

– باز و بسته کردن در بطری با یک دست
-ضربه زدن با آرنج به پا به صورت موزون
– خم و راست شدن و برداشتن چیزی از روی زمین
– چرخیدن به دور خود یا شئی دیگر
– طناب کشی .طناب بازی
– تقلید راه رفتن حیوانات .پانتومین یا لال بازی
– راه رفتن به صورت عقب عقب
– ایستادن روی یک پا .پریدن از روی طناب
– حفظ تعادل چوب بر روی انگشت
– لی لی کردن .عبور از روی ماز ها
– پریدن و کف زدن . پریدن از روی مانع
– فوتبال دستی .زیمناستیک .دوچرخه سواری .شنا
– حمل بشقاب روی سر
– گرفتن و انداختن 2 پرتقال با یک دست
– رساندن پیام با ایما و اشاره
– تقلید حرکت مشاغل با حرکات مختلف

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)