سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: تحریک حس عمقی

?در برخی کودکان شاهد حساسیت به لمس شدن بدن هستیم برای غلبه بر این مشکل موارد ذیل توسط هورویتز که خود کاردرمان است توصیه میگردد:
?پریدن روی ترامپولین که امروزه در برخی پارکها وجود دارد ( این فعالیت را می توان از طریق تشکهای طبی فنردار بازسازی کرد)
?پوست اندامها وتنه توسط یک برس نرم ماساژ داده شود( اگر کودک مقاومت داشت میتوان این کار را روی پوشش لباس انجام داد )
?پیچیدن کودک در پتو بطوریکه سر بیرون باشد
?غلتاندن کودک به چپ و راست
?انباشتن کوسن و متکاهای کم وزن روی کودک
?در آغوش کشیدن کودک و فشردن وی

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)