سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصطلاح شناسی ناتوانی های یادگیری (Terminology of learning disabilities)

پاکدلها – از دست دادن توانائی خواندن به سبب نوعی ضایعه مغزی ، نظیر حمله مغزی . این اصطلاح همچنین به شکست کامل در کسب مهارتهای خواندن هم بصورت جزئی و هم بصورت کاملبا توجه به ضایعه حاصلمی شود .

فراموشی نام ها ( آنومیا ) anomia
دشواری در یادآوری یا بازخوانی کلمات یا نام های چیزها

 سندرم زیاده فعالی Hyperkinetic-activity 

علائم این سندرم عبارتند از : 

رفتار و کردار ناگهانی- پرتیحواس – اختلال تمرکز قوای فکری – بیقراریشدید حرکتی – تحریک پذیری شدید – عدم ثبات هیجانی –منفی گرائی – تخریب – انهدام و شکستن اشیاء و گاهی رفتارضد اجتماعی و اختلالات یادگیری .

نارساخوانی ( دیس لکسیا ) dyslexia
کودکان علیرغم تجارب کلامی کلاسی در حصول به مهارتهای خواندن شکست می خورند این اصطلاح غالبا زمانی به کار برده می شود که اختلال در کارکرد عصبی علت این ناتوانی خواندن باشد .

ناتوانی در ریاضیات ( دیس کا لکولیا ) dyscalculia
از دست دادن توانائی انجام اعمال ریاضی که معمولا با اختلال در کارکرد عصبی یا ضربه مغزی همراه است .

ناخوانا نویسی ( دیس گرافیا ) dysgraphia
نا خوانا نویسییا ناتوانی در انجام اعمال حرکتی مورد نیاز نوشتن ، این حالت اغلب با اختلال کارکرد عصبی همراه است .

نارسا نویسی ( اگرافیا ) agraphia
شکلی از بیماری آفازی که مشخصه ی آن کاهش توانائی فرد در امر نوشتن به علت بروز یک نقص در سیستم اعصاب مرکزی می باشد . در مبتلایانبه این بیماری به نظر می رسد که توانائی ایجاد ارتباط بین تصاویر ذهنی لغات و نیروی حرکتی برای نوشتن آنها وجود ندارد .

ناتوانی در نام بردن dysnomia

کاهش توانایی در بازیافت و یادآ وری اسامی اشخاص ، اماکن ، اعمال یا اشیاء

آوا پریشی (dyslexic dysphonetic)

آوا پریشی ( نارسا خوان ) :کودکان دارای ناتوانی خواندن که در برقراری ارتباط میان نمادها و اصوات ناتوانی
داشته و در نتیجه دارای مشکل در مهارتهای تحلیل صوتی کلمات می باشند . این کودکان به شکل ظاهری
کلمه ( یادآوری دیداری ) توجه نکرده و اغلب دچار غلطهای درهجی کردن می شوند .بطوری که هجی با صدای کلمه ارتباط ندارد .

نارساخوان ناهویدا (dyseidetic  dyslexic)

کودکان دارای ناتوانی خواندن که در شناسایی الگوهای مربوط به گروهای کلمات مشکل دارند. این کودکان کلمات را صرفا با توجه به اصوات آن خوانده و هجی کرده و بسیار کند می خوانند . زیرا هر کدام از حروف کلمه را جداگانه تلفظ می نمایند .

اختلال نقص درتوجه attention deficit disorder

اختلال نقص در توجه : عدم وجود توجه با منشاء تحولی که با ضعف در کنترل تکانه ای همراه است .

جهت گیری directonality

کاربرد شناختی طرح بدن در فضای بیرونی که شامل مفاهیم شناختی بالا ، پائین ، داخل ، خارج، زیر ،
کنار ، میان و …………….. می باشد .

تیزی شنیداری auditory figure-ground

توانایی توجه انتخابی به محرکات شکل و زمینه شنیداری ، آنهم درهنگام وجود محرکات
شنیداری نامربوط

کنش پریشی Dyspraxia
ناتوانی در حرکات موزون : ضعف در اعمال یا طرح ریزی حرکتی

حرکات ظریف fine motor

حرکات ظریف : استفاده از حرکات دست و انگشتان برای انجام تکالیفی که به دقت نیاز دارند .

حرکات درشت gross motor

حرکات درشت : حرکاتی که برای انجام مطلوب آن به عملکرد تمام بدن نیاز است و انتقال وزن بدن و تطابق
وضعیت کلی بدن را شامل می شود .

پر فعالیتی hyperactivity

پر فعالیتی : فعالیت حرکتی مفرط که به شکل دویدن زیاد یا بالا رفتن از اشیاء ، ناتوانی در آرام نشستن
و یا حرکت در خواب مشاهده می شود .

IEP طرح آموزش انفرادی :
چهارچوب نوشته شده برای راهبردهای آموزشی و درمانی که می بایستی برای بهبودی دانش آموزان دارای
معلولیت در آموزش و پرورش ویژه بکار گرفته شود .

حداقل بد عمل کاری مغز minimal brain dysfunction

بد عمل کاری خفیف مغز که ممکن است در آن کودک یکی یا ترکیبی از علائم ناتوانی های یادگیری ،
ناتوانی زبان ، سایر ناپایداری های مو جود در عملکرد های مختلف شناختی ، اختلال نقص در توجه ،
عدم هماهنگی در حرکات ظریف، درشت و حرکات گویایی را داشته باشد .

منبع : سایت گفتار درمانی ایرانیان

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)