سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرین درمانی جهت شروع صداسازی و گفتار

 

برای کودکانی که دچار تاخیر در رشد گفتار و زبان هستند یکی از بهترین روش ها برای شروع صحبت کردن تقلید صدای حیوانات و محیط اطراف میباشد که در حقیقت باعث اماده سازی اندامهای گفتاری مانند لبها ،زبان و فک تحتانی جهت گفتار میشود این صداها شامل موارد ذیل هستند :

☘️صداهای گاو، گوسفند و سگ برای واج های /م/ب/پ/ و همچنین واکه های آ اَ

☘️صدای مار و یا سکوت برای واج /س/

☘️صدای آب ریختن برای واج /ش/

☘️صدای قطار و یا عطسه برای واج /چ/

☘️صدای زنبور برای واج /ز/

☘️صدای خرو پف برای واج /خ/

☘️صدای موتور ماشین برای واج /م/

☘️صدای تفنگ برای واج /ک/ کیو کیو

☘️صدای جوجه برای واج /ج/ جیک جیک

☘️صدای قورباغه یا مرغ یا خروس برای واج /ق/

☘️لالایی برای واج /ل/

☘️صدای در زدن برای ساختار هجایی /تق،تق/

☘️صدای ترکیدن بادکنک بر ای ساختار هجایی /بوم/

☘️صدای زنگ دوچرخه برای ساختار هجایی /دینگ ،دینگ/

☘️دیگر موارد از قبیل: بای بای کردن، نای نای کردن، به به کردن، اوفِ، جیز و…. نیز تسهیل کننده گفتار می باشند

این تمرینات برای شروع گفتار و تحریک کودک برای آواسازی بسیار سودمند خواهند بود.

lمنبع : کانال نهال من