سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

#بازی دست زدن و پا کوبیدن

پاکدلها – ?این #بازی، اجرای حرکت هایی پشت سرهم است که شکل وترتیب آن ها روی کارتی نشان داده شده است

✅ طرحی از یک چهار گوش به کودک نشان دهید و بگویید چهار گوش یعنی دست بزن . سپس طرح یک دایره را به او نشان دهید و بگویید دایره پایت را به زمین بکوب .هردوکار را تمرین کنید

✅سپس ، کارتی را به کودک نشان دهید که روی آن شکل دو چهار گوش ودو دایره است . زمانی که توانست ترتیب شکل هارا دنبال کند ( دو بار دست زدن و دو بار پا کوبیدن ) ، کارت هایی را نشان دهید که شمار شکل ها بیشتر وترتیب آن ها پیچیده تر باشد .

?توجه :
برای کودکان ۳ ساله از کارت هایی با پیچیدگی کمتر استفاده کنید و برای درک بهتر بازی خودتان در انجام حرکات با آن ها همراه شوید.بالای سه سال

?هدف :
رشد و تقویت #ادراک_دیداری
#هماهنگی_اندامها
افزایش #دقت_و_تمرکز
تقویت عضلات بزرگ

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)