سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مداخلات درمانی آسیب شناس گفتار و زبان در کودکان دارای مشکل شنوایی

 

پاکدلها – اهداف کوتاه مدت 

 • افزایش مهارتهای حرکتی اندامهای گفتاری
 • افزایش فهرست آوایی وتربیت شنیداری در تولید واکه ها و همخوانها
 • آموزش اسامی ( تربیتشنیداری و زبان آموزی‌) شامل:
  1. اسم اشیاءصدادارو بدون صدا
  2. اسم اعضای بدن
  3. اسم خوراکیها
  4. اسم حیوانات و درک و تقلیدصدای آنها

 

– آموزش تولید واکه ها

 1. درمانگردر مقابل چهره کودک واکه  / a / را با بلندی مناسب تولید می کند و کودک را تشویق می کندتا صدایی مشابه آنچه درمانگر تولید کرده است تولید نماید (تقلید و تکرار)از تمام مدالیته ها برای این هدف استفاده می نماید. درمانگر باید کودک را برای  بهترین تقلید تشویق نماید.
 2. کشش واکه ،تکرار واکه و تغییر در بلندی در تولید واکه، تمرینات متنوع برای یادگیری نوای گفتار نیز می باشد.
 3. در این مرحله تقلید و تکرار بدون دیدن انجام می شود.
  1. کودک تشویق می شود بدون نگاه کردن به دهان درمانگرتقلید و تکرار واکه را انجام دهد.
  2. در این مرحله مهارتهای شنیداری کودک در درک ،تشخیص و حافظه شنوایی افزایش می یابد.
  3. در مراحل بعد با آموزش واکه جدید ،آموزش مهارت تمایز گذاری نیز انجام می گیرد.

 

– آموزش اسامی اشیائ صدادار با هدف تربیت شنیداری و زبان آموزی 

 1. آشنایی با شی( مثل سوت ) و صدای آن :در این مرحله کودک با صدا و منبع تولید صدا و نام آن آشنا می شود(آگاهی و کشف صدا)
 2. کودک بدون مشاهده شی ،به محض شنیدن صدا، بایدآگاهی و درک  از وجود صدا را به درمانگر نشان دهد(دستش را بالا ببرد یایک ستاره را داخل جعبه بگذارد)
 3. انطباق صدا و تصویر شئ (کودک به محض شنیدن صدای سوت به تصویر آن اشاره کند) شناخت کودک از صدا
 4. اشاره به تصویر سوت با شنیدن کلمه سوت (کودک به محض شنیدن کلمه سوت از دهان درمانگر تصویر سوت یا شی را نشان دهد ) شناخت کودک از کلمه
 5. کودک با وجود صدای زمینه به محض شنیدن  صدای سوت،تشخیص صدای سوت را با علامت به درمانگرنشان دهد .

 

– آموزش اسامی با هدف تربیتشنیداری و زبان آموزی شامل مراحل:

انتخاب اسم (تصویر ،ماکت و در صورت امکانشیواقعی مثل مداد،ماشین،آب ،پا  )

 1. آشنایی با شی و اسم  آن :در این مرحله کودک با شیونام آن آشنا می شود(آگاهی از کلمه )از تمام حواس کودک استفاده می شود.
 2. در مرحله ی بعد کودک بدون دیدن دهان درمانگر به محض شنیدن نام شی به آن اشاره میکند ،تصویرش را نشان می دهد (درک و شناخت کلمه )
 3. آشنایی با شی دوم  و اسم  آن :در این مرحله کودک با شی دوم ونام آن آشنا می شود(آگاهی از کلمه )از تمام حواس کودک استفاده می شود.
 4.  کودک بدون دیدن دهان درمانگر به محض شنیدن نام شی به آن اشاره می کند ،تصویرش را نشان می دهد (درک و شناخت کلمه )
 5. در مرحله بعد شی اول نیزکنارشی دوم قرار داده می شود کودکبایدبیندوکلمهتمایزگذاریکند و به درستی به درمانگر پاسخ دهد.(در این مرحله کلماتنباید مشابه باشند)مثل مداد و ماشین

در مراحل بعد به ترتیب بر تعداد و تنوع اسامی افزوده می شود.

 • آموزش اسم حیوانات و آشنایی با صدای آنها و  تقلیدصدای آنها :با افزایش فهرست آواییکودکمی توان علاوه بر آموزش اسم حیواناتکودک را تشویق به تقلیدصدای آنها کرد مثل :هاپهاپ ،میومیو ،بعبع ،مو مو
 • برنامه تربیتشنیداریبرایاین مرحله  همچون مرحله آموزش اسامیاشیائ صدا دار نیز انجام میگیرد .

در مراحل بعد انتخاب سایر واژه ها همچون افعال ساده امر ،گذشته ،حال ساده (افعال روزمره ) مثل :بده،برو،بیا،بخواب ،خوردم،بخور،آمد،رفت،بزن،بگیر

 • انتخاب ضمیرها همچون من ،این ،اون
 • انتخاب مفاهیم همچون : بزرگ، کم  ،زیاد، کوچیک، بالا ،زیر، پایین
 • انتخاب پرسش واژه ها مثل : کو ؟ کیه؟ کجا؟
 • در مراحل بعد انتخاب گفته های دوکلمه : ماما بیا ،هاپو برو نی نی بیا ،نی نی بخور ،توپ بزرگ ،توپ من ،نی نی کو ؟ توپ کو؟

 

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)